Fotografi av Sofia Thunberg

Sofia Thunberg

Doktorand

Doktorand i kognitionsvetenskap. Min forskning handlar om att använda kunskap och metoder från kognitionsvetenskap för att undersöka människa-robotinteraktion.

Presentation

Doktorand i kognitionsvetenskap
Ordförande LiUPhD, doktorandsektionen
Doktorandrepresentant i IDA-styrelsen
Styrelsemedlem i IDAs doktorandråd

Forskning

Min forskning handlar om att använda kunskap och metoder från kognitionsvetenskap för att undersöka människa-robotinteraktion.

Människa-robotinteraktion

Människa-robotinteraktion som fält syftar till att designa och utveckla sociala robotar som kan interagera med människor på ett naturligt och intuitivt vis. Genom att utgå från människans kognitiva- och psykologiska begränsningar kan robotarnas kommunikationsverktyg anpassas och förbättras.

Sociala robotar för äldre

Mer specifik handlar min forskning om sociala robotar för äldre, särskilt på vård- och omsorgsboenden. Jag studerar effekterna sociala robotar har på äldre ute i verkligheten och hur dessa robotar kan påverka människors humör, känsla av ensamhet, stress med mera, och över tid. Denna forskning är centrerad kring fem områden:

1. Embodiment/kropp
2. Socialt inflytande
3. Beteendekomplexitet
4. Mentala attribut
5. Emotioner

Kort om mig

• Född 1994
• Läste ett år idéhistoria vid Uppsala universitet, 2014
• Tog masterexamen i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet, 2019

Publikationer

2023

Sofia Thunberg, Ericka Johnson, Tom Ziemke (2023) Investigating healthcare workers' technostress when welfare technology is introduced in long-term care facilities Behavior and Information Technology Vidare till DOI
Sofia Thunberg, Maria Arnelid, Hannah Bradwell, Leonie Cooper, Lihui Pu (2023) Second Edition of Workshop in Care Robots for Older Adults (CROA)

2022

Sofia Thunberg, Maria Arnelid, Hannah Bradwell (2022) The First Workshop on Care Robots for Older Adults
Sofia Thunberg (2022) Wizard of Oz Methods Affects the Imaginary of Robots of Today and the Future Panel: The Creation and Impact of Robot Visions as Key Element of Technoscientific Futures
Sofia Thunberg, Maria Arnelid (2022) Effects on Care with Long-Term Deployments of Social Companion Robots in Residential Homes

Nyheter

Kollegor

Om avdelningen

Kollegor vid HCS

Om institutionen