Presentation

Doktorand i kognitionsvetenskap
Ordförande LiUPhD, doktorandsektionen
Doktorandrepresentant i IDA-styrelsen
Styrelsemedlem i IDAs doktorandråd

Forskning

Min forskning handlar om att använda kunskap och metoder från kognitionsvetenskap för att undersöka människa-robotinteraktion.

Människa-robotinteraktion

Människa-robotinteraktion som fält syftar till att designa och utveckla sociala robotar som kan interagera med människor på ett naturligt och intuitivt vis. Genom att utgå från människans kognitiva- och psykologiska begränsningar kan robotarnas kommunikationsverktyg anpassas och förbättras.

Sociala robotar för äldre

Mer specifik handlar min forskning om sociala robotar för äldre, särskilt på vård- och omsorgsboenden. Jag studerar effekterna sociala robotar har på äldre ute i verkligheten och hur dessa robotar kan påverka människors humör, känsla av ensamhet, stress med mera, och över tid. Denna forskning är centrerad kring fem områden:

1. Embodiment/kropp
2. Socialt inflytande
3. Beteendekomplexitet
4. Mentala attribut
5. Emotioner

Kort om mig

• Född 1994
• Läste ett år idéhistoria vid Uppsala universitet, 2014
• Tog masterexamen i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet, 2019

Publikationer

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Nyheter om Sofia Thunberg

Medarbetare

Om avdelningen

Om institutionen