05 oktober 2018

Passerar du Stockholms central framöver kanske du stöter på LiU-roboten Pepper. Hen kommer att finnas på plats för att bland annat svara på frågor om tågtrafiken.

– Det är en del av en projektkurs på masterprogrammet i kognitionsvetenskap, säger Sofia Thunberg som reser tillsammans med Pepper till Stockholm.

Roboten Pepper kommer under några dagar i oktober att befinna sig inne i SJ:s informationscenter på T-centralen, där hen kommer att svara på allehanda frågor.

– Pepper kommer att svara på frågor om tåg, vilken perrong man ska gå till och hur man hittar dit, men också generella frågor om robotar, säger Sofia Thunberg.

Sofia Thunberg kommer att observera hur folk beter sig och pratar med roboten, och hon kommer att logga alla frågor som ställs för att senare kunna analysera materialet.

Sofia Thunberg LiU 181004– Jag kommer också att genomföra en enkätundersökning där resenärerna får svara på frågor som bland annat mäter om de känner sig säkra i robotens närvaro, hur trevlig den är, om den liknar en människa och om den upplevs intelligent.

Upprinnelsen till projektarbetet är en förfrågan om samarbete från SJ, som länge har velat ha en robot likt Pepper på centralstationen, vilket sammanföll med Sofia Thunbergs projektkurs. Roboten har nu fått instruktioner inför sin nya uppgift.

– Pepper har chatbotar, en från SJ som handlar om tåg, och en som handlar om roboten. Pepper har också programmerats till att lyssna efter ljud och vända sig till den som pratar och då följa ansikten.

Som en del av projektet kommer Sofia Thunberg analysera vilka mentala tillstånd som resenärerna tillskriver Pepper.

– Förhoppningsvis kommer jag inte bara kunna analysera engångsresenärer, utan också resenärer som träffar roboten fler än en gång för att se om inställningen till den förändras över tid. SJ är intresserade av att se vad resenärerna frågar roboten, och om den är en lämplig plattform för dem.


Pepper finns på plats på T-centralen 4,9,18,23 och 25 oktoberSenaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.