26 januari 2022

Nio forskare vid LiU har fått anslag i Hjärt-lungfondens stora anslagsomgång. Forskningen handlar bland annat om effekten av yoga på distans för personer med hjärtsvikt, immunförsvaret vid hjärtsjukdom och utveckling av nya läkemedel mot hjärtflimmer.

Lena Jonasson.Lena Jonasson får anslag till forskning om immunförsvaret hos personer med hjärtsjukdom.. Foto Anna Nilsen

Tillsammans har LiU-forskarna fått nästan 17 miljoner kronor, till följande forskningsprojekt:

Lena Jonasson, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), har tilldelats 4,35 miljoner kronor till forskning om immunförsvaret hos patienter med hjärtsjukdom. Målet är att undersöka varför personer med sjukdom i hjärtats kranskärl har en obalans i immunförsvaret och om det är möjligt att återställa balansen.Fredrik Elinder.Fredrik Elinder forskar om utveckling av nya läkemedel mot förmaksflimmer.Foto Magnus Johansson

Fredrik Elinder, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), får 3 miljoner kronor till forskning om utveckling av nya läkemedel mot förmaksflimmer, som är en vanligt förekommande rubbning av hjärtats rytm.TeleyogaYoga på distans

Anna Strömberg, professor vid HMV, får 2,4 miljoner kronor för att undersöka effekter av medicinsk yoga på distans (tele-yoga) på bland annat funktionell arbetsförmåga, livskvalitet och psykisk hälsa hos personer med hjärtsvikt.

Naoko Perkiö Kato, universitetslektor vid HMV, har beviljats 1,8 miljoner kronor till en klinisk studie som undersöker effekten av ett hembaserat stödprogram med e-hälsoverktyg för patienter med hjärtsvikt.

Carl Johan Östgren, professor vid HMV, får 1,2 miljoner kronor till forskning om biomarkörer för åderförfettning i hjärtats kranskärl, med särskilt fokus på diabetes.

Jonas Holm vid HMV har beviljats 1,2 miljoner kronor för att med datortomografiundersökning av kranskärlen undersöka funktionen efter kranskärlsoperation.

Tino Ebbers, professor vid HMV, får 1 miljon kronor till forskningsprojektet ”The Cardiovascular Functional Digital Twin: from Diagnosis to Treatment using Image-Based Modeling”.

Maria Lerm, professor vid BKV, beviljas 800 000 kronor till forskning om DNA-metylering för precisionsmedicin. I en tidigare specialutlysning om bidrag för covid-relaterad forskning fick hon 500 000 kronor till ett projekt om epigenetiska förändringar till följd av covid-19-infektion.

Eva Swahn, gästprofessor vid HMV, har beviljats 500 000 kronor till forskning om kranskärlsdissektion, en ovanlig orsak till hjärtinfarkt som framför allt drabbar kvinnor mitt i livet.

Totalt delar Hjärt-lungfonden ut 333 miljoner kronor i denna anslagsomgång, vilka fördelas på 223 anslag till svensk forskning inom hjärta, kärl och lungor. De större anslagen är fördelade över tre år. Forskningsmedlen finansieras av gåvor från privatpersoner och företag.


Forskarna som fått forskningspengar

Tidigare anslag till hjärt-lungforskning

Mer LiU-forskning om hjärta och kärl

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.