17 miljoner till hjärt-lungforskning

Nio forskare vid LiU har fått anslag i Hjärt-lungfondens stora anslagsomgång. Forskningen handlar bland annat om effekten av yoga på distans för personer med hjärtsvikt, immunförsvaret vid hjärtsjukdom och utveckling av nya läkemedel mot hjärtflimmer.

Lena Jonasson.Lena Jonasson får anslag till forskning om immunförsvaret hos personer med hjärtsjukdom.. Foto Anna Nilsen

Tillsammans har LiU-forskarna fått nästan 17 miljoner kronor, till följande forskningsprojekt:

Lena Jonasson, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), har tilldelats 4,35 miljoner kronor till forskning om immunförsvaret hos patienter med hjärtsjukdom. Målet är att undersöka varför personer med sjukdom i hjärtats kranskärl har en obalans i immunförsvaret och om det är möjligt att återställa balansen.Fredrik Elinder.Fredrik Elinder forskar om utveckling av nya läkemedel mot förmaksflimmer.Foto Magnus Johansson

Fredrik Elinder, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), får 3 miljoner kronor till forskning om utveckling av nya läkemedel mot förmaksflimmer, som är en vanligt förekommande rubbning av hjärtats rytm.TeleyogaYoga på distans

Anna Strömberg, professor vid HMV, får 2,4 miljoner kronor för att undersöka effekter av medicinsk yoga på distans (tele-yoga) på bland annat funktionell arbetsförmåga, livskvalitet och psykisk hälsa hos personer med hjärtsvikt.

Naoko Perkiö Kato, universitetslektor vid HMV, har beviljats 1,8 miljoner kronor till en klinisk studie som undersöker effekten av ett hembaserat stödprogram med e-hälsoverktyg för patienter med hjärtsvikt.

Carl Johan Östgren, professor vid HMV, får 1,2 miljoner kronor till forskning om biomarkörer för åderförfettning i hjärtats kranskärl, med särskilt fokus på diabetes.

Jonas Holm vid HMV har beviljats 1,2 miljoner kronor för att med datortomografiundersökning av kranskärlen undersöka funktionen efter kranskärlsoperation.

Tino Ebbers, professor vid HMV, får 1 miljon kronor till forskningsprojektet ”The Cardiovascular Functional Digital Twin: from Diagnosis to Treatment using Image-Based Modeling”.

Maria Lerm, professor vid BKV, beviljas 800 000 kronor till forskning om DNA-metylering för precisionsmedicin. I en tidigare specialutlysning om bidrag för covid-relaterad forskning fick hon 500 000 kronor till ett projekt om epigenetiska förändringar till följd av covid-19-infektion.

Eva Swahn, gästprofessor vid HMV, har beviljats 500 000 kronor till forskning om kranskärlsdissektion, en ovanlig orsak till hjärtinfarkt som framför allt drabbar kvinnor mitt i livet.

Totalt delar Hjärt-lungfonden ut 333 miljoner kronor i denna anslagsomgång, vilka fördelas på 223 anslag till svensk forskning inom hjärta, kärl och lungor. De större anslagen är fördelade över tre år. Forskningsmedlen finansieras av gåvor från privatpersoner och företag.


Forskarna som fått forskningspengar

Tidigare anslag till hjärt-lungforskning

Mer LiU-forskning om hjärta och kärl

Senaste nytt från LiU