26 januari 2022

Nio forskare vid LiU har fått anslag i Hjärt-lungfondens stora anslagsomgång. Forskningen handlar bland annat om effekten av yoga på distans för personer med hjärtsvikt, immunförsvaret vid hjärtsjukdom och utveckling av nya läkemedel mot hjärtflimmer.

Lena Jonasson.Lena Jonasson får anslag till forskning om immunförsvaret hos personer med hjärtsjukdom.. Foto Anna Nilsen

Tillsammans har LiU-forskarna fått nästan 17 miljoner kronor, till följande forskningsprojekt:

Lena Jonasson, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), har tilldelats 4,35 miljoner kronor till forskning om immunförsvaret hos patienter med hjärtsjukdom. Målet är att undersöka varför personer med sjukdom i hjärtats kranskärl har en obalans i immunförsvaret och om det är möjligt att återställa balansen.Fredrik Elinder.Fredrik Elinder forskar om utveckling av nya läkemedel mot förmaksflimmer.Foto Magnus Johansson

Fredrik Elinder, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), får 3 miljoner kronor till forskning om utveckling av nya läkemedel mot förmaksflimmer, som är en vanligt förekommande rubbning av hjärtats rytm.TeleyogaYoga på distans

Anna Strömberg, professor vid HMV, får 2,4 miljoner kronor för att undersöka effekter av medicinsk yoga på distans (tele-yoga) på bland annat funktionell arbetsförmåga, livskvalitet och psykisk hälsa hos personer med hjärtsvikt.

Naoko Perkiö Kato, universitetslektor vid HMV, har beviljats 1,8 miljoner kronor till en klinisk studie som undersöker effekten av ett hembaserat stödprogram med e-hälsoverktyg för patienter med hjärtsvikt.

Carl Johan Östgren, professor vid HMV, får 1,2 miljoner kronor till forskning om biomarkörer för åderförfettning i hjärtats kranskärl, med särskilt fokus på diabetes.

Jonas Holm vid HMV har beviljats 1,2 miljoner kronor för att med datortomografiundersökning av kranskärlen undersöka funktionen efter kranskärlsoperation.

Tino Ebbers, professor vid HMV, får 1 miljon kronor till forskningsprojektet ”The Cardiovascular Functional Digital Twin: from Diagnosis to Treatment using Image-Based Modeling”.

Maria Lerm, professor vid BKV, beviljas 800 000 kronor till forskning om DNA-metylering för precisionsmedicin. I en tidigare specialutlysning om bidrag för covid-relaterad forskning fick hon 500 000 kronor till ett projekt om epigenetiska förändringar till följd av covid-19-infektion.

Eva Swahn, gästprofessor vid HMV, har beviljats 500 000 kronor till forskning om kranskärlsdissektion, en ovanlig orsak till hjärtinfarkt som framför allt drabbar kvinnor mitt i livet.

Totalt delar Hjärt-lungfonden ut 333 miljoner kronor i denna anslagsomgång, vilka fördelas på 223 anslag till svensk forskning inom hjärta, kärl och lungor. De större anslagen är fördelade över tre år. Forskningsmedlen finansieras av gåvor från privatpersoner och företag.


Forskarna som fått forskningspengar

Tidigare anslag till hjärt-lungforskning

Mer LiU-forskning om hjärta och kärl

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.