08 april 2022

Det finns ett samband mellan erfarenhet av potentiellt traumatiserande händelser och psykisk ohälsa. Behovet och efterfrågan av psykologisk hjälp och stöd efter trauma är fortsatt stort och kunskapsspridning därför angeläget. Barnafrid lanserar nu en digital utbildning i barnpsykiatrisk traumavård.

Poa Samuelberg
Poa Samuelberg, utredare och projektledare på Barnafrid.

Kunskapsspridning för professionell utveckling

- Pandemin har ytterligare ökat belastningen inom hälso- och sjukvården och vi ser att utvecklingen av digitala utbildningar därför kan bidra till att öka förutsättningar för nationell kunskapsspridning för professionell utveckling. Behovet och efterfrågan av psykologisk hjälp och stöd efter trauma är fortsatt stor och kunskapsspridning därför angelägen, säger Poa Samuelberg, utredare på Barnafrid och projektledare för den nya utbildningen.

Utbildningen innehåller en översiktlig teoretisk bakgrund till barnpsykiatrisk traumavård, kunskap och färdigheter för bemötande, samtal om våld, screening, diagnostik, krisstöd, behandling och myndighetssamverkan med våldsutsatta och traumatiserade barn.

Utbildningen belyser också särskilda olika perspektiv och faktorer som har betydelse för barn och ungdomars utveckling, så som till exempel utvecklingsnivå och delaktighet, familje- och omsorgsperspektiv, kognitiv funktionsnedsättning, annan kulturell bakgrund och behov av tolk. Ett särskilt kapitel kommer att lanseras vid ett senare tillfälle där vi presenterar specifika aspekter för små barn i åldrarna 0–6 år.

För dig inom barn- och ungdomspsykiatrin

Utbildningen riktar sig i första hand till anställda i verksamheter med barn- och ungdomspsykiatriskt uppdrag såsom BUP och Första linjens vård för barn och ungas psykiska hälsa. För den som arbetar med angränsande uppdrag inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende och förskola/skola kan delar av utbildningen också vara intressant och ge möjlighet att orientera sig i.

Genom utbildningen får kursdeltagaren tillgång till uppdaterad kunskap och färdigheter att använda som processtöd för bemötande, screening, bedömning av barn med traumasymtom och erfarenhet av våld samt kunskap baserat på forskning och klinisk praktik om krisstöd, behandling och myndighetssamverkan för barn med posttraumatiskt stressyndrom och andra traumarelaterade diagnoser.

Uppdrag baserat på vetenskap och klinisk praktik

Barnafrid tilldelades 2018 och 2020 regeringsuppdrag att utveckla och tillgängliggöra program för kompetensstöd för personal inom barn- och ungdomspsykiatrin och Första linjen. Uppdragen som vi kallar Trauma på kartan och Digitalisering av Trauma på kartan, har som målsättning att utveckla ett lättillgängligt och tvärprofessionellt kunskapsstöd för yrkesverksamma med barnpsykiatriskt uppdrag baserat på vetenskap och klinisk praktik vilket bland annat har resulterat i denna kurs.

Behandlare och ungdom i samtal

I utbildningen används inspelade filmer med barn och unga som underlag för kunskap och diskussion.

Kursen har tagits fram i dialog med yrkesverksamma kliniker och verksamhetsutvecklare inom olika verksamheter inom barn- och ungdomspsykiatrin och Första linjen, forskare samt andra experter inom kunskapsfältet. Utvecklingsarbetet har också genomförts med stöd av Region Västerbotten och Region Skåne för underlag om verksamhetsbehov och utprovning av kursinnehållet.

Ökad tillgänglighet och likvärdigt stöd

- Med hjälp av vår nya utbildning i barnpsykiatrisk traumavård vill vi på Barnafrid bidra till att öka tillgängligheten till likvärdigt och effektivt stöd och behandling för barn med traumasymtom efter våld. En kostnadsfri och lättillgänglig utbildning ska underlätta för kliniker att arbeta efter rådande rekommendationer i internationella och nationella riktlinjer för barnpsykiatrisk traumavård. Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar struktur för kompetensutveckling som möjliggör det för Sveriges regioner att skala upp fortbildning. Barnafrids långsiktiga mål är ett samhälle fritt från våld, avslutar Poa Samuelberg.

Den digitala kursen i barnpsykiatrisk traumavård lanseras den 21 april på Barnafrids kunskapsportal (barnafrid.se/kunskapsportal)

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.