09 maj 2022

Från och med augusti 2023 kommer Linköpings universitets grundlärarutbildning med inriktning på årskurs 4-6 att också ges i decentraliserad form. Det innebär att utbildningen ges på fler orter och först ut är Campus Nyköping och Campus Västervik där LiU redan har andra etablerade lärarutbildningar.

Fotograf Peter Holgersson
Fotograf Peter Holgersson Peter Holgersson AB

Nästa år utökar Linköpings universitet (LiU) sina antagningsorter för grundlärarprogrammet med inriktning i årskurs 4-6. Från och med höstterminen 2023 kommer utbildningen att erbjudas även i Västervik och Nyköping.

Håkan Löfgren, dekan för Utbildningsvetenskap, ser mycket positivt på att ytterligare få utveckla det fina samarbete som byggts upp med dessa lokala campus.

– Det råder brist på behöriga mellanstadielärare och det finns en stor grupp potentiella studenter som är etablerade i Nyköping eller Västervik och inte har möjlighet att antingen flytta till Linköping eller pendla med långa resdagar.

Träffas på Campus

Studenterna vid de olika orterna kommer att träffas på sitt lokala campus och tillsammans ta del av föreläsningar och seminarier som kommer att sändas från Linköping där lärarna är.

– Det är en skillnad från distansutbildning, då sitter studenterna ofta ensamma hemma. Nu ska de träffas i grupp på de lokala campusen med de fördelar som det innebär som att interagera och diskutera med varandra, även träna på att undervisa varandra, säger Sofia Boo, programansvarig, vid Linköpings universitet.

Studenterna kommer även att delta i verksamhetsförlagd utbildning på särskilt utvalda övningsskolor i Nyköping och Västervik.

Utökar antal platser

Satsningen innebär att grundlärarutbildningen utökas med 40 platser från dagens 60 som finns i Linköping. Platserna fördelas med 20 vardera på Campus Västervik respektive Campus Nyköping, där Linköpings universitet tidigare har utbildning för förskollärare och grundlärare i fritidshem.

Ansökan till utbildningen kommer att kunna göras våren 2023, med start hösten 2023.

 

Mer om utbildningen:

Utbildningen bedrivs på heltid under fyra år och ger grundlärarexamen i inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6.

På utbildningen ingår även 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Efter utbildningen finns möjlighet att studera vidare till speciallärare, specialpedagog eller fördjupa sina kunskaper ytterligare genom en master i pedagogiskt arbete eller fortsätta in på forskarutbildning.

Det finns även ett internationellt utbyte och LiU har exempelvis samarbeten med lärosäten i Kentucky i USA, Japan och Irland.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.