Fotografi av Torbjörn Tagesson

Torbjörn Tagesson

Professor, Enhetschef

Torbjörn Tagesson är professor i företagsekonomi med inriktning mot externredovisning. Hans forskning handlar om redovisning och revision inom såväl privat som offentlig sektor.

Redovisning som gemensam nämnare

Torbjörn Tagesson är professor i företagsekonomi med inriktning mot externredovisning. Torbjörn disputerade vid Lunds universitet 2002, med en avhandling om kostnadsredovisning som underlag för benchmarking och prissättning. Idag delar Torbjörn sin arbetstid mellan forskning och undervisning vid Linköpings universitet, där han blev professor 2012, och arbetet som kanslichef vid Rådet för kommunal redovisning.

Undervisning i företagsekonomi

Torbjörn undervisar på både grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Dessutom handleder han doktorander inom områdena redovisning och revision.

Forskning inom redovisning, revision och styrning

Torbjörn forskar inom områdena redovisning, revision och styrning. Empiriskt intresserar han sig för såväl privat som offentlig sektor. En stor del av Torbjörns forskning handlar om hur institutionella och ekonomiska faktorer påverkar olika redovisningsval. Det kan exempelvis handla om tillämpning och efterlevnad av normering och reglering, men även omfattning och innehåll i upplysningar och frivillig rapportering. 

Korta fakta

Hitta mer om Torbjörn Tagesson

Tredje uppgiften

Publikationer

2024

Pernilla Broberg, Torbjörn Tagesson (2024) The adoption of professional audit standards in the public sector: The role of the audit profession and other actors Auditing Transformation: Regulation, Digitalisation and Sustainability, s. 90-110 Vidare till DOI

2023

Pierre Donatella, Emmeli Runesson, Torbjörn Tagesson (2023) To manage or reserve accruals? Evidence from abalanced-budget requirement reform Public Money & Management Vidare till DOI

2022

Pierre Donatella, Mattias Haraldsson, Johanna Sylvander, Torbjörn Tagesson (2022) Timeliness of financial reporting by municipalities: What are the determinants
Torbjörn Tagesson, Mikael Sjölander (2022) Det kommunala redovisnings­regelverket för pensioner tillåter resultatreglering Balans : tidskrift för redovisning och revision
Torbjörn Tagesson, Per-Åke Brunström (2022) Local government auditing in Sweden Auditing practices in local governments: an international comparison, s. 131-137 Vidare till DOI

Kollegor

Nyheter