Redovisning som gemensam nämnare

Torbjörn Tagesson är professor i företagsekonomi med inriktning mot externredovisning. Torbjörn disputerade vid Lunds universitet 2002, med en avhandling om kostnadsredovisning som underlag för benchmarking och prissättning. Idag delar Torbjörn sin arbetstid mellan forskning och undervisning vid Linköpings universitet, där han blev professor 2012, och arbetet som kanslichef vid Rådet för kommunal redovisning.

Undervisning i företagsekonomi

Torbjörn undervisar på både grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Dessutom handleder han doktorander inom områdena redovisning och revision.

Forskning inom redovisning, revision och styrning

Torbjörn forskar inom områdena redovisning, revision och styrning. Empiriskt intresserar han sig för såväl privat som offentlig sektor. En stor del av Torbjörns forskning handlar om hur institutionella och ekonomiska faktorer påverkar olika redovisningsval. Det kan exempelvis handla om tillämpning och efterlevnad av normering och reglering, men även omfattning och innehåll i upplysningar och frivillig rapportering. 

Korta fakta

Hitta mer om Torbjörn Tagesson

Tredje uppgiften

Publikationer

2023

2022

Kollegor

Nyheter