Fotografi av Torbjörn Tagesson

Torbjörn Tagesson

Professor, Enhetschef

Torbjörn Tagesson är professor i företagsekonomi med inriktning mot externredovisning. Hans forskning handlar om redovisning och revision inom såväl privat som offentlig sektor.

Redovisning som gemensam nämnare

Torbjörn Tagesson är professor i företagsekonomi med inriktning mot externredovisning. Torbjörn disputerade vid Lunds universitet 2002, med en avhandling om kostnadsredovisning som underlag för benchmarking och prissättning. Idag delar Torbjörn sin arbetstid mellan forskning och undervisning vid Linköpings universitet, där han blev professor 2012, och arbetet som kanslichef vid Rådet för kommunal redovisning.

Undervisning i företagsekonomi

Torbjörn undervisar på både grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Dessutom handleder han doktorander inom områdena redovisning och revision.

Forskning inom redovisning, revision och styrning

Torbjörn forskar inom områdena redovisning, revision och styrning. Empiriskt intresserar han sig för såväl privat som offentlig sektor. En stor del av Torbjörns forskning handlar om hur institutionella och ekonomiska faktorer påverkar olika redovisningsval. Det kan exempelvis handla om tillämpning och efterlevnad av normering och reglering, men även omfattning och innehåll i upplysningar och frivillig rapportering. 

Korta fakta

Hitta mer om Torbjörn Tagesson

Tredje uppgiften

Publikationer

2024

Pierre Donatella, Johanna Sylvander, Torbjörn Tagesson (2024) More than a compliance exercise? The case of consolidated financial accounts in Swedish municipalities Public Money & Management Vidare till DOI
Pernilla Broberg, Torbjörn Tagesson (2024) The adoption of professional audit standards in the public sector: The role of the audit profession and other actors Auditing Transformation: Regulation, Digitalisation and Sustainability, s. 90-110 Vidare till DOI

2023

Torbjörn Tagesson (2023) Dumhet, opportunism, normering och revision: exemplet finansiell leasing i kommuner och regioner
Pierre Donatella, Emmeli Runesson, Torbjörn Tagesson (2023) To manage or reserve accruals? Evidence from abalanced-budget requirement reform Public Money & Management Vidare till DOI
Pierre Donatella, Torbjörn Tagesson (2023) Redovisare - se över tiilläggsupplysningarna! Kommunal ekonomi, Vol. 6, s. 10-10

Kollegor

Nyheter