24 maj 2022

SWEDNET är ett nationellt nätverk för pedagogiska utvecklare i Sverige. 3 och 4 februari 2022 arrangerades deras årliga konferens. Denna gång var det Didacticum som stod som värd för konferensen.

Samarbeten mellan lärosäten har ökat och det har lett till ett stort utbyte mellan oss som jobbar med högskolepedagogiska frågor, säger Gunvor Larsson Torstensdotter

Temat för 2022 års Swednetkonferens är ”Öppenhet och samarbete”. Du som vill medverka på konferensen är välkommen att skicka in ditt bidrag till Didacticum.
Didacticum behöver din ansökan senast den 24 oktober 2021 och vi lämnar besked om antagna bidrag i mitten av november.

-Vi ser fram emot att få arrangera nästa årskonferens åt Swednet. Öppenhet och samarbete är ämnen som ligger i tiden med tanke på hur vi har lagt upp vårt arbete under pandemin. Samarbeten mellan lärosäten har ökat och det har lett till ett stort utbyte mellan oss som jobbar med högskolepedagogiska frågor, säger Gunvor Larsson Torstensdotter, föreståndare på Didacticum.

-Vi behöver även se framåt och fundera över hur vi ska förvalta och förmedla våra nya kunskaper och erfarenheter kring hur det pedagogiska arbetet har fungerat i ett distansläge. Det är viktigt att vi tar vara på allt vi har lärt oss och att den här kunskapen bevaras och förs vidare till nyare kollegor, säger Anna F Söderström, pedagogisk utvecklare på Didacticum.

Skicka in din ansökan senast 24 oktober

Gunvor och Anna är ansvariga för arrangemanget av 2022 års SWEDNET konferens vid Linköpings universitet och nu ser de fram emot bidrag från dem som önskar medverka. Bidragen kan behandla planerade, pågående eller avslutade projekt med relevans för konferensens tema ”öppenhet och samarbete”. Se mer detaljerad information i inbjudan ”call for paper”.

-Ambitionen med arrangemanget för Swednets årskonferens är att ge förutsättningar för att lära av varandra. Vi vill med nytänkande till både form och innehåll inspirera pedagogiska utvecklare inom akademien att reflektera kring hur vi kan bidra till ökad delningskultur, säger Gunvor Larsson Torstensdotter.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.