Forskningskonferensen "Från akademin till praktiken" sammanfattad

Inför sommaren har Barnafrid publicerat en sammanfattning av föredragen från den myndighetsgemensamma forskningskonferensen om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning av flickor och kvinnor. Konferensen ägde rum i Linköping den 30 maj.

Kvinna i grön kavaj bakom podium på en scen. I förgrunden en rosa orkidée. Foto: Emma Lundqvist, Amphi

Syftet med konferensen var att tillgängliggöra aktuell forskning med målsättning att stärka kunskapen hos landets yrkesverksamma. Deltagarna på konferensen fick också tid för att tillsammans reflektera, samtala och dela kunskaper med varandra.

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag inledningstalade och professor Laura Korhonen, centrumchef vid Barnafrid, avslutade dagen. Däremellan föreläste fem forskare från fyra svenska lärosäten:

  • Rúna Baianstovu, lektor vid Örebro universitet: Inneslutning och mobilitet – faktorer som bidrar till att stärka respektive försvaga hedersnormer och hedersrelaterat förtryck
  • Hanna Cinthio, doktorand vid Malmö universitet: Komplexitet i rättslig reglering och hantering av hedersproblematik
  • Sara Jonsdotter, professor i medicinsk antropologi, Malmö universitet: Samhällets åtgärder vid misstänkt könsstympning i Sverige: en proportionalitetsanalys
  • Malin Jordal, universitetslektor Högskolan i Gävle: Klitorisrekonstruktion – rekonstruktiv kirurgi efter kvinnlig könsstympning
  • Cecilia Kjellgren, universitetslektor Linnéuniversitet: Att samtala i grupp om könsstympning – erfarenheter av deltagande i kvinnojouren Existeras samtalsgrupp

Till sammanfattningen av konferensen ”Från akademin till praktiken – forskning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning av flickor och kvinnor”

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU