14 maj 2024

Den 2 maj beslutade riksdagen att införa ett utvidgat utreseförbud i svensk lag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2024. 

Man i inspelningsstudio som håller i en orange bok.
Regeringens särskilda utredare  f. d lagman Lars Sjöström visar Ds 2022:9 "Ett utvidgat utreseförbud för barn" vid Barnafrids webbinarium den 25 april 2024.

Med nuvarande lagstiftning ska ett utreseförbud utfärdas om det finns en påtaglig risk att en person under 18 år förs utomlands för att ingå äktenskap eller för att könsstympas. Den nya lagen ger Sverige en mer generell reglering som gör det möjligt att fatta beslut om utreseförbud i fall där barnets hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen, på grund av omständigheter som kan leda till vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Det kan till exempel handla om så kallade uppfostringsresor, omvändelseförsök eller barn som vill lämna Sverige för att ansluta sig till terroristorganisationer och andra kriminella organisationer.

Enligt förslaget ska även straffansvaret för egenmäktighet med barn utvidgas till att gälla när ett barn under 15 år förs bort eller undanhålls för att hindra att vård enligt LVU inleds.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2024.

Före detta lagman Lars Sjöström har lett utredningen som blev klar 2022. Utredningen fann att barn och unga som lever i hedersmiljöer löper störst risk att bli utsatta för skadliga utlandsvistelser.

— För mig var det en överraskning att hundratals barn utsätts för skadliga utlandsvistelser i Sverige på 2020-talet. Det tycker jag är ett samhällsproblem, sade Lars Sjöström vid ett webbinarium om utredningen och den nya lagstiftningen hos Barnafrid i slutet av april.

Lyssna på en inspelning av webbinariet här

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.