17 mars 2023

Sättet att testa studenters kunskaper kommer att ändras. Med intåget av Chat GPT utmanas både universitetets lärare och disciplinnämnd.

AI-genererad bild av robotar i ett klassrum.
Att upptäcka om studenter använder Chat GPT för att skriva sina uppgifter är i dagsläget nästintill omöjligt. DALL-E

Artificiell intelligens kan redan idag hjälpa studenter att skriva uppsatser och inlämningsuppgifter. Ett problem är att universitetens plagiatkontroll inte har möjlighet att upptäcka att texterna inte är skrivna av studenterna själva. Nya verktyg för att upptäcka AI-skrivna texter utvecklas, men även då kommer AI fortsätta att utmana lärare att hitta nya sätt att examinera studenter.Karin Axelsson.Karin Axelsson är prorektor vid Linköpings universitet och ansvarig för LiU:s utbildningar på alla nivåer – grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Foto Charlotte Perhammar

– AI är en teknik med fantastiska möjligheter. Fokus bör därför inte bara vara på vilka risker för fusk som AI innebär, utan hur vi kan använda tekniken på bra sätt i undervisning och examination, säger Karin Axelsson, prorektor vid Linköpings universitet och ordförande i disciplinnämnden vars uppdrag bland annat är att hantera försök till fusk.

Testa kunskaper

Hittills har Linköpings universitet inte haft några ärenden i disciplinnämnden som rör användandet av Chat GPT. Enligt Karin Axelsson beror det på att tekniken i dagsläget är svår eller nästan omöjlig att upptäcka.

– LiU inser, liksom alla andra utbildningsaktörer, att Chat GPT ger nya möjligheter för de studenter som vill ta en genväg i vissa typer av examinationer. Som kursansvarig bör man fundera på hur examination av text som inte skrivs i sal kan kompletteras med andra moment för att testa studenternas kunskaper, säger Karin Axelsson.Professor Fredrik Heintz.Fredrik Heintz är professor i artificiell intelligens vid Linköpings universitet. Foto Anna Nilsen

Ett verktyg

Fredrik Heintz, professor vid Institutionen för datavetenskap, är inne på samma spår. Han tror att meningsfulla examinationer fortfarande är möjliga men att de kräver ett annat upplägg. I slutänden handlar det om att testa studenternas kunskaper.

– Man kan likna det vid när miniräknaren gjorde sitt intåg i matematiken. Chat GPT är ett verktyg som kan skriva text. Förhoppningsvis kommer det leda till betydligt mer intressanta uppgifter och nya insikter. Visst utmanar det praxis men till slut kommer det att accepteras, även om inte alla tycker om det, säger Fredrik Heintz.

Kontakt

Läs mer om Chat GPT

Styrkeområde AI

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.