09 oktober 2023

Under hösten anordnar Barnafrid så kallade ungdomsråd, med målsättningen att bättre kunna åskådliggöra ungdomsperspektivet i en rapport om angelägna utvecklingsområden till regeringen.

Rum med ungdomar som deltar i workshop
Barnafrid anordnar ungdomsråd för att ge unga möjlighet att vara delaktiga i frågor som berör dem. 

I Barnafrids grunduppdrag ingår att varje år identifiera och redovisa ”angelägna utvecklingsområden” inom området våld mot barn. Enligt Barnkonventionen har barn och unga har rätt att bli hörda, kunna påverka, uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i frågor som berör dem. 

— Barn och ungas utsatthet för våld är så klart i högsta grad relevant för dem. Utöver att bli hörda bör barn och unga även få vara med och uttrycka sina åsikter kring vår verksamhet, säger Natalie Söderlind, programansvarig och utredare på Barnafrid. 

En morgon i september hälsade Barnafrid nio gymnasieungdomar välkomna till höstens första ungdomsråd. Gruppen är en av två som forskare och utredare på Barnafrid har arbetat med sedan 2022. 

Viktiga perspektiv på angelägna frågor

Just det här ungdomsrådet ägde rum hos Barnafrid i Linköping och började med frukost. Därefter fick deltagarna en rundvandring på kontoret, innan arbetet med förmiddagens workshop drog i gång. I den fick ungdomarna arbeta med två frågor i mindre grupper:

  1. Vilka trender kommer att vara de största när det kommer till våld mot barn 2024?
  2. Vad behövs för att förebygga och/eller skydda barn och unga från dessa trender?

Ung kvinna från sidan som skriver på en skrivtavlaNatalie Söderlind, utredare på Barnafrid, ansvarade för ungdomsrådet och faciliterade förmiddagens workshop.Grupperna uppmuntrades att skriva ned eller rita allt de kom att tänka på – utan att stryka eller bedöma någonting. Diskussionen fortsatte i helgrupp och därefter fick ungdomarna förbereda sig för en hemuppgift. I den kommer de att fotografera något i vardagen som symboliserar trenderna, problemen de diskuterat eller möjliga lösningar på dem. 

— Ungdomsråden bidrar med perspektiv genom att diskutera och, i det här sammanhanget, även visualisera vad de ser i samhället. Vid nästa ungdomsråd kommer vi att arbeta vidare med bildmaterialet, som kommer att bli ett spännande inspel till Barnafridskonferensen i januari, berättar Natalie Söderlind.

En lunch med pizza och givande eftersnack avrundade förmiddagens engagerade arbete.

— De här diskussionerna är verkligen både givande och viktiga, ungdomarna rör sig snabbt bortom det vi vuxna ser. Det är slående vad det faktiskt betyder att stå närmare problemet, säger Natalie Söderlind. 

Vill du veta mer om barninkludering? 

Natalie Söderlind medverkar vid Barnafridskonferensen i Linköping den 24-25 januari nästa år. Där kommer hon att föreläsa om en modell för ett säkert och tryggt inkluderande av barn och unga i verksamheter. Modellen är ursprungligen framtagen på Barnafrid i forskningsprojektet "Den långa resan".

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.