LiU Innovation är Linköpings universitet innovationskontor. LiU Innovation verkar för att idéer baserad på kunskap vid LiU kommer samhället till nytta. Studenter, anställda och forskare får stöd i sina idéresor.

LiU Innovation hjälper studenter, forskare och anställda med idéutveckling från tidig idé till färdig produkt eller tjänst. Här finns innovationsrådgivare som ger stöd kring bland annat företagsstart och finansieringsfrågor samt har ett bra nätverk inom innovationssystemet. LiU Innovations stöd är kostnadsfritt för dig vid LiU.

LiU Innovation samverkar även inom utbildning vid LiU i moment som syftar till att öka studenternas intresse för innovation och entreprenörskap. Det handlar om att under utbildningen rusta studenterna med en handlingskraft och ett lösningsorienterat förhållningssätt inför deras introduktion till arbetslivet. Innovationsrådgivarnas deltagande i kurserna innehåller inspirationsföreläsningar och idésökningsaktiviteter. En viktig aspekt är också förberedelsen till att bedriva intraprenörskap i en verksamhet. Givetvis handlar det även om att ge dem konkreta verktyg för att kunna jobba vidare med sina tidiga idéer. 

LiU Innovation är ett av flera liknande kontor i Sverige som har fått regeringens förtroende att arbeta med utveckling av innovationer och nyttiggörande av forskningsresultat.

Nyheter kopplade till LiU Innovation

En man på skärm

Han är årets entreprenöriella lärare

Från en parkeringsplats på väg mellan Zagreb och en segling i Adriatiska havet fick Jörgen Ahlberg via länk ta emot priset som Årets entreprenöriella lärare under universitets årliga chefsdag.

Man med drönare i skogen

Han räddar skogen med AI-verktyg

Angrepp av skadeinsekten granbarkborre förstör stora skogsområden varje år och kostar svenska skogsindustrin flera miljarder kronor. Det, och andra skador på skogarna, vill alumnen Markus Drugge och hans Arboair komma åt med AI-driven bildanalys.

Karin Ackerholm presenterar Globala målen för hållbar utveckling.

Nyskapande samarbete med människorättsorganisation

I två år har LiU Innovation och människorättsorganisationen Civil Rights Defenders samarbetat kring nya innovationsprocesser. LiU-studenter har haft en central roll i arbetet.

Kontakta en av våra innovationsrådgivare

Välkommen att träffa oss!

Postadress

Linköpings universitet
LiU Innovation
581 83 Linköping

Besöksadress

Zenit, Campus Valla

 

Relaterat innehåll