LiU Innovation är Linköpings universitets innovationskontor. LiU Innovation verkar för att idéer baserad på kunskap vid LiU kommer samhället till nytta. Studenter, anställda och forskare får stöd i sina idéresor.

LiU Innovation hjälper studenter, forskare och anställda med idéutveckling från tidig idé till färdig produkt eller tjänst. Här finns innovationsrådgivare som ger stöd kring bland annat företagsstart och finansieringsfrågor samt har ett bra nätverk inom innovationssystemet. LiU Innovations stöd är kostnadsfritt för dig vid LiU.

LiU Innovation samverkar även inom utbildning vid LiU i moment som syftar till att öka studenternas intresse för innovation och entreprenörskap. Det handlar om att under utbildningen rusta studenterna med en handlingskraft och ett lösningsorienterat förhållningssätt inför deras introduktion till arbetslivet. Innovationsrådgivarnas deltagande i kurserna innehåller inspirationsföreläsningar och idésökningsaktiviteter. En viktig aspekt är också förberedelsen till att bedriva intraprenörskap i en verksamhet. Givetvis handlar det även om att ge dem konkreta verktyg för att kunna jobba vidare med sina tidiga idéer. 

LiU Innovation är ett av flera liknande kontor i Sverige som har fått regeringens förtroende att arbeta med utveckling av innovationer och nyttiggörande av forskningsresultat.

Framtidens lösningar för hälso- och sjukvården

Nyheter kopplade till LiU Innovation

studenter i overall står vid beachflaggor

LiU essentiellt för regionens tillväxt

Genom stöd till entreprenörskap har universitetet inte bara stärkt kompetensbasen, utan även gett upphov till nya företag och jobb. Linköpings universitet är mer än en lokal aktör – universitetet är en nyckel till regionens framgång.

Student framför ett tv-team.

Studenternas hjälp för dataspelsberoende vann i Japan

Funderar du på om du är beroende av dataspel? LiU-studenterna Kendal Fritzell och Hans Birkedal bygger upp ett startup-företag med en tech-lösning som kan ge människor information om sitt beroende, enligt WHO:s definition.

En man i blå kavaj och ljusblå skjorta som sitter vid ett bord och ler

Nyskapande halvledarforskning från LiU till Silicon Valley

LiU-alumnen och doktoranden Ivan Martinovic bytte ut vintern mot varmare breddgrader och reste till Silicon Valley. Han representerar LEAD-bolaget Polar Light Technologies som har fått en plats i Berkeley SkyDeck´s eftertraktade acceleratorprogram.

Kontakta en av våra innovationsrådgivare

Relaterat innehåll