LiU Innovation är Linköpings universitets innovationskontor. LiU Innovation verkar för att idéer baserad på kunskap vid LiU kommer samhället till nytta. Studenter, anställda och forskare får stöd i sina idéresor.

LiU Innovation hjälper studenter, forskare och anställda med idéutveckling från tidig idé till färdig produkt eller tjänst. Här finns innovationsrådgivare som ger stöd kring bland annat företagsstart och finansieringsfrågor samt har ett bra nätverk inom innovationssystemet. LiU Innovations stöd är kostnadsfritt för dig vid LiU.

LiU Innovation samverkar även inom utbildning vid LiU i moment som syftar till att öka studenternas intresse för innovation och entreprenörskap. Det handlar om att under utbildningen rusta studenterna med en handlingskraft och ett lösningsorienterat förhållningssätt inför deras introduktion till arbetslivet. Innovationsrådgivarnas deltagande i kurserna innehåller inspirationsföreläsningar och idésökningsaktiviteter. En viktig aspekt är också förberedelsen till att bedriva intraprenörskap i en verksamhet. Givetvis handlar det även om att ge dem konkreta verktyg för att kunna jobba vidare med sina tidiga idéer. 

LiU Innovation är ett av flera liknande kontor i Sverige som har fått regeringens förtroende att arbeta med utveckling av innovationer och nyttiggörande av forskningsresultat.

Nyheter kopplade till LiU Innovation

En man i blå kavaj och ljusblå skjorta som sitter vid ett bord och ler

Nyskapande halvledarforskning från LiU till Silicon Valley

LiU-alumnen och doktoranden Ivan Martinovic bytte ut vintern mot varmare breddgrader och reste till Silicon Valley. Han representerar LEAD-bolaget Polar Light Technologies som har fått en plats i Berkeley SkyDeck´s eftertraktade acceleratorprogram.

Studenter som diskuterar och argumenterar.

Miljö och affärer på samma gång för studenterna

Lös ett miljöproblem och gör en bra affär av det. Den lilla uppgiften fick civilingenjörsstudenter från flera program ta sig an. På redovisningen skulle de både presentera resultatet och sälja in en produkt.

En man på skärm

Han är årets entreprenöriella lärare

Från en parkeringsplats på väg mellan Zagreb och en segling i Adriatiska havet fick Jörgen Ahlberg via länk ta emot priset som Årets entreprenöriella lärare under universitets årliga chefsdag.

Kontakta en av våra innovationsrådgivare

Välkommen att träffa oss!

Postadress

Linköpings universitet
LiU Innovation
581 83 Linköping

Besöksadress

Zenit, Campus Valla

 

Relaterat innehåll