04 december 2018

En ny bok om dagens socialtjänst beskriver stora brister i hur arbetet bedrivs. Behovet av förändring är stort och akut, menar de 36 forskarna som medverkar.

Faceless hooded person looking into distance at horizon over the sea water on cold windy winter day, anticipating unpredictable future Foto stevanovicigorSju av dem är från Linköpings universitet.
– Många forskare inom fältet har känt ett växande behov av att ha en kritisk diskussion om vart det sociala arbetet är på väg. Det framåtsyftande samtalet om vad socialt arbete är och vad det skulle kunna vara har bromsats upp i samhällsdebatten, säger Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid LiU och en av de två redaktörerna.

Budgetramar och effektivitet

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, LiUMagnus Dahlstedt Foto Linda FredriksonI boken Manifest – för ett socialt arbete i tiden lyfter därför kapitelförfattarna fram olika delar av det sociala arbetet och granskar det. Kapitlen handlar bland annat om organiseringen av arbetet, privatiseringen inom området, försörjningsstödet, rätten till bostad, hemlöshet, våldsutsatta kvinnor, missbruk samt barn, unga och samhällsvård.
– Grunden för det sociala arbetet är att bygga sociala relationer som är grundade på förtroende och tillit. Men i flera decennier har arbetet glidit bort från den kärnan. Istället har fokus kommit att handla om att hålla budgetramar och mäta effektivitet. Fattigdom och utsatthet har alltmer börjat ses som individuella problem istället för strukturella och politiska ansvarsområden. Vi vill lyfta fram den här utvecklingen för att få den på agendan. Det tar lång tid att bygga upp ett tillitsfullt socialt arbete men kort tid att rasera det.
Magnus Dahlstedt framhåller att det finns en stor frustration över utvecklingen hos många socialarbetare, men att de varken har tid eller ork att driva frågorna.

Fördjupa samtalet

– Därför måste vi som forskare mobilisera ett samtal och hitta nya sätt att resonera kring socialtjänstens arbete. Utifrån vår forskning tycker vi att dagens sociala arbete inte lever upp till socialtjänstlagen.
Forskarna planerar redan för en ny bok. I den aktuella antologin identifieras den strukturella utvecklingen och problemen inom socialtjänsten. Nästa bok ska handla om att gå från ord till handling, hur gör man för att förbättra det sociala arbetet?
– Det handlar inte om att föreslå politiska lösningar men att via forskning fördjupa och lyfta fram en solid grund att stå på när beslut ska fattas. Det är det som är forskningens roll.

Manifest – för ett socialt arbete i tiden ges ut av Studentlitteratur. Den andra redaktören är Philip Lalander vid Malmö universitet. Boken presenteras den 10 december mellan kl 9-12 i Campus Norrköping då flera av forskarna deltar. Vid samma tillfälle presenteras även en annan bok utgiven 2018 där flera LiU-forskare medverkar. Den heter Gränsöverskridande socialt arbete (Gleerups, 2018).
Mer info här.

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.