02 december 2021

I veckan presenterade statsminister Magdalena Andersson Sveriges nya regering, där ansvaret för idrottsfrågor hamnar hos den nya integrations- och migrationsministern Anders Ygeman. LiU-forskaren David Ekholm tycker det är intressant att idrotten på så vis får en tydligare koppling till dessa områden.

Anders Ygeman.
Den nya integrations- och migrationsministern Anders Ygeman har även fått ansvar för idrottsfrågor i regeringen.  Kristian Pohl/Regeringskansliet

På SVT:s presskonferens förklarade Anders Ygeman förändringen i idrottens politikområde:

– Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Idrotten ger stolthet och stärker folkets hälsa. Och idrott skapar sammanhållning och förståelse mer än kanske någon annan del av samhället, över alla gränser, sa Ygeman bland annat. 

David Ekholm, universitetslektor och docent i socialt arbete, vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, forskar om hur idrott har formulerats politiskt som ett sätt att bidra till integration i samhället. 

– Det är väldigt intressant att idrotten på det här sättet inramas tydligare som en fråga med koppling till integration och migration, säger Ekholm.

– Idrott kan helt säkert bidra till både sammanhållning och hälsa, samtidigt finns många olika villkor för just frågor om sammanhållning och integration kopplat till idrott, fortsätter han.

I boken Idrottens kraft? Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad undersöks forskning om idrottens möjligheter att skapa integration. Författarna, David Ekholm och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete på LiU, pekar på hur idrottens olika aktiviteter bland annat innebär mötesplatser för unga, men att de möten som sker inte alltid är de som eftersträvas politiskt.

– Ofta vill politiker betona hur idrotten innebär möten mellan olika grupper i samhället, mellan barn och unga med olika bakgrund och från olika platser. Men samhällets påtagliga segregering innebär att sådana möten inte är så enkla att förverkliga. Barn och unga deltar ofta i idrott med andra barn från samma platser eller som de går i skolan med, säger Ekholm.

Dessutom är tilltron till att mötesplatser skapar sammanhållning och förståelse inte helt enkel.

– Vår forskning visar att social och ekonomisk ojämlikhet också präglar många av de möten som sker. Ojämlikheten finns och blir synlig också inom idrottens aktiviteter. Och olika grupper av barn och unga har idag väldigt olika förutsättningar att delta i idrott och tillgång till idrottsaktiviteter, fortsätter Ekholm.

När nu idrottsfrågorna har flyttats över till integrations- och migrationsministerns bord hoppas David Ekholm att just betydelsen av jämlikhet och lika rätt när det gäller barn och ungas villkor inom och tillgång till idrott hamnar i ljuset för hur idrott ska kunna vara ett sätt att bidra till integration.

Idrott skapar sammanhållning och förståelse mer än kanske någon annan del av samhället, över alla gränser
Anders Ygeman, nybliven minister med ansvar för idrottsfrågor

Kontakt

Relaterat innehåll

Fler nyheter från CKS

en man på en stege vid en röd stuga med flera stegar resta mot fasaden

Bygg- och bogemenskaper – svaret på stora samhällsutmaningar?

Med en befolkning som blir allt äldre står Sverige står inför flera olika utmaningar. En ny rapport från CKS visar att bygg- och bogemenskaper skulle kunna vara en del av svaret på några av våra största samhällsutmaningar.

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.