02 december 2021

I veckan presenterade statsminister Magdalena Andersson Sveriges nya regering, där ansvaret för idrottsfrågor hamnar hos den nya integrations- och migrationsministern Anders Ygeman. LiU-forskaren David Ekholm tycker det är intressant att idrotten på så vis får en tydligare koppling till dessa områden.

Anders Ygeman.
Den nya integrations- och migrationsministern Anders Ygeman har även fått ansvar för idrottsfrågor i regeringen.  Kristian Pohl/Regeringskansliet

På SVT:s presskonferens förklarade Anders Ygeman förändringen i idrottens politikområde:

– Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Idrotten ger stolthet och stärker folkets hälsa. Och idrott skapar sammanhållning och förståelse mer än kanske någon annan del av samhället, över alla gränser, sa Ygeman bland annat. 

David Ekholm, universitetslektor och docent i socialt arbete, vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, forskar om hur idrott har formulerats politiskt som ett sätt att bidra till integration i samhället. 

– Det är väldigt intressant att idrotten på det här sättet inramas tydligare som en fråga med koppling till integration och migration, säger Ekholm.

– Idrott kan helt säkert bidra till både sammanhållning och hälsa, samtidigt finns många olika villkor för just frågor om sammanhållning och integration kopplat till idrott, fortsätter han.

I boken Idrottens kraft? Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad undersöks forskning om idrottens möjligheter att skapa integration. Författarna, David Ekholm och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete på LiU, pekar på hur idrottens olika aktiviteter bland annat innebär mötesplatser för unga, men att de möten som sker inte alltid är de som eftersträvas politiskt.

– Ofta vill politiker betona hur idrotten innebär möten mellan olika grupper i samhället, mellan barn och unga med olika bakgrund och från olika platser. Men samhällets påtagliga segregering innebär att sådana möten inte är så enkla att förverkliga. Barn och unga deltar ofta i idrott med andra barn från samma platser eller som de går i skolan med, säger Ekholm.

Dessutom är tilltron till att mötesplatser skapar sammanhållning och förståelse inte helt enkel.

– Vår forskning visar att social och ekonomisk ojämlikhet också präglar många av de möten som sker. Ojämlikheten finns och blir synlig också inom idrottens aktiviteter. Och olika grupper av barn och unga har idag väldigt olika förutsättningar att delta i idrott och tillgång till idrottsaktiviteter, fortsätter Ekholm.

När nu idrottsfrågorna har flyttats över till integrations- och migrationsministerns bord hoppas David Ekholm att just betydelsen av jämlikhet och lika rätt när det gäller barn och ungas villkor inom och tillgång till idrott hamnar i ljuset för hur idrott ska kunna vara ett sätt att bidra till integration.

Idrott skapar sammanhållning och förståelse mer än kanske någon annan del av samhället, över alla gränser
Anders Ygeman, nybliven minister med ansvar för idrottsfrågor

Kontakt

Relaterat innehåll

Fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.