05 december 2019

Kan satsningar på idrott riktade speciellt till tjejer i utsatta bostadsområden bidra till minskad segregation? Det ska Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, undersöka i ett nytt forskningsprojekt.

Fyra flickor spelar fotboll.Nu ska forskare undersöka om satsningar på idrott riktade speciellt till tjejer i utsatta bostadsområden kan bidra till minskad segregation. Foto: iStock.com/thehagueHan har fått drygt 1,2 miljoner kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för projektet Flickors deltagande i idrott och dess potential för inkludering och jämställdhet.
– Det görs omfattande satsningar på idrottsprojekt för att hantera olika samhällsutmaningar i utsatta bostadsområden runtom i landet. Inom forskningen har det diskuterats om idrotten kan bidra till exempelvis ökad integration, minskad kriminalitet eller vara allmänt fostrande.

Vad visar forskningen, leder idrottssatsningar till bättre integration?
– Frågan är inte helt enkel att besvara. Idrotten har en viss potential. Men samtidigt är det viktigt att se att segregation till stor del handlar om ojämlika materiella villkor och där är idrotten i sig inte en lösning.

I tidigare studier har LiU-forskarna undersökt idrottsprojekt, inte minst fotboll, där det främst är killar som deltagit.
– I den här studien ska vi följa en pågående verksamhet som är speciellt inriktad mot tjejer i ett utsatt bostadsområde, säger Magnus Dahlstedt.

Forskningsprojektet ska pågå i två år.
– Vår studie är intressant både i Sverige och i andra länder. Vi ska observera de aktiviteter som anordnas och intervjua både idrottsledare och deltagare, ta reda på vad som sker vid aktiviteterna och vilken möjlig nytta de kan ha. Vår förhoppning är att studien kan skapa kunskap om vilka insatser som kan motverka de svåra utmaningar kring segregationen som vi står inför.


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.