17 december 2020

Det gångna året har på många sätt varit väldigt annorlunda, men en sak kan man inte rubba - Medicinska fakultetens julavslutning! Om än digitalt i år, så fick alla medarbetare möjlighet att vara med och önska varandra en God Jul!

Julpyntat hus.
Julpyntat hus.

Dekanus och prodekanus.Johan Dabrosin Söderholm och Fredrik Elinder.Årets sista fakultetskollegium inleddes med att dekanus Johan Dabrosin Söderholm och prodekanus Fredrik Elinder gav en tillbakablick över det gångna året och framförde ett varmt tack till samtliga medarbetare. Läs mer om dekanus och prodekanus tid i fakultetsledningen i en separat intervju som du finner här. Vid årsskiftet kommer de att lämna över till den nya fakultetsledningen.

– Johan och Fredrik har utfört ett fantastiskt arbete. Vi känner stor entusiasm, och också en stor vördnad inför att ta över detta viktiga och ärofyllda uppdrag. Vi ser oerhört mycket fram emot att få arbeta med er alla, sa tillträdande dekanus Lena Jonasson.

Utöver professor Lena Jonasson består den nya ledningen av Anna Strömberg, prodekanus för forskning och forskarutbildning, Anders Fridberger, prodekanus för forskning och infrastruktur, Malin Lindqvist Appell, prodekanus för undervisning, samt en vice dekanus för utbildning, som kommer att tillsättas.

Nya visioner och mål

Lena JonassonLena Jonasson Foto Emma Busk WinquistDen tillträdande ledningen delade med sig av sina visioner och mål för Medicinska fakulteten. Bland visionerna finns bland annat att stärka Medicinska fakultetens position som forskningsfakultet, främja och synliggöra starka forskningsmiljöer samt att främja och sammanföra den excellenta forskningen och excellenta utbildningen. Ta del av presentationerna som dekanus och prodekanus och den tillträdande ledningen höll här.

Högtidligt vid anslagsutdelningen

Därefter var det dags att dela ut årets docentdiplom, samt att tillkännage årets anslagsmottagare av Hälsofonden, Bästa avhandling, Rousseaupriset, Sven Gunnar Axelssons donation till forskning inom reumatisk sjukdom, Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, samt det nyinstiftade Onkel Adams pris. Se samtliga mottagare nedan.

Bland anslagsmottagarna från Joanna Cocozzas stiftelse höll Oskar Lundgren, BKV och H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, årets mottagare av Etablerings- och konsolideringsstödet, tacktal och Maria Jenmalm, BKV, presenterade sin pågående forskning inom barnallergi.Onkel Adam.Onkel Adam 1804-1889. J. Wolf. se Leipsig

Inför utdelningen av Onkel Adams pris berättade Ragnvi Andersson, Östergötlands museum, om Onkel Adams liv och verk. Därefter presenterade Bengt Normann, prisets instiftare och ättling till Onkel Adam, den första mottagaren av priset professor Håkan Olausson, som tilldelas priset för sin banbrytande forskning inom smärta. Håkan Olausson avslutade prisceremonin med att berätta om sin upptäckt kring det ultrasnabba smärtsystemet och om vad som är på gång i forskargruppen. Se diplom och anslagsutdelning här.

Varm avtackning

Avslutningsvis framfördes många innerliga och varma tack för fina samarbeten till dekanus och prodekanus från medarbetare vid såväl LiU som ute i Sydöstra sjukvårdsregionen.

----------------------------

Docenter 2020

Docentdiplom delades ut av dekanus Johan Dabrosin Söderholm.

Emilia Wiechec,  CellbiologiHåkan Löfgren, Ortopedi
Björn Berglund, Mikrobiologi
Daniel Wilhelms,  Akutsjukvård
Charlotte Wåhlin,  Fysioterapi med inr arbetsmedicin
Stefan Koch, Cellbiologi
Amanda Welin, Medicinsk mikrobiologi
Eva Landberg, Klinisk kemi
Eva Fernlund, Pediatrik med inr kardiologi
Islam Abdelrahman, Experimentell plastikkirurgi
Marcus Lindenberger, Kardiologi

Stefan Börjesson, Mikrobiologi
Ahmed Elserafy, Cell- och molekylärbiologi
Estelle Barbier, Experimentell psykiatri
Karin Rådholm, Allmänmedicin
Kristofer Hedman, Experimentell klinisk fysiologi
Maria Zetterqvist, Klinisk psykologi med inr barn- och ungdomspsykiatriskverksamhet
Marcus Bendtsen, Medicinsk informatik med särskild inr socialmedicin och folkhälsovetenskap
Bo Tillander,  Ortopedi
Sara Bergstrand, Omvårdnad
Mattias Ekstedt, Gastroenterologi och hepatologi

Ninnie Borendal Wodlin, Obstetrik och gynekologi
Karin Siwe, Obstetrik och gynekologi
Örjan Friberg, Thoraxkirurgi
Katarina Nägga, Geriatrik
Manuel Alvarez-Rodriguez, Cell- och molekylärbiologi med särskild inr mot reproduktion
Peter Wilhelmsson, Mikrobiologi
Andreas Münch, Gastroenterologi
Pontus Henriksson, Näringsfysiologi
Jonas Bonnedahl, Infektionsmedicin
Claudio Cantù, Cell- och molekylärbiologi
Thomas Hansson, Plastikkirurgi

Hälsofondens anslag 2020

Delades ut av Mats Ulfendahl, forskningsdirektör Region Östergötland. 

Medicinsk och vårdvetenskaplig forskning 

Magnus Ziegler - Cases vs controls for SCAPIS Carotid MR (CACAO) - II – 2020

Katarina Pihl-Lesnovska - Nutrition och hälsa vid inflammatorisk tarmsjukdom

Ingela Thylén - Pre-hospitalt agerande och fördröjning vid akut hjärtinfarkt

Alzheimerforskning

Martin Hallbeck - Att utveckla nya diagnostiska verktyg för Alzheimers och Parkinsons sjukdomar

Juan Reyes - Validation of Cx32 as a novel therapeutic target and assessment of its therapeutic efficacy at impeding α-syn transmission in Parkinson’s disease and related neurodegenerative disorders.

Yumin Link - Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder för att mäta ögonbotten vid neurologiska sjukdomar

Bästa avhandling 2020

Medicinska fakultetens utmärkelse Bästa avhandling 2020 tilldelas Sebastian Sten för avhandlingen ”Mathematical modelling of neurovascular coupling”.

”I Sebastian Stens avhandling används matematisk modellering för att belysa mekanismerna kring cirkulatoriska reaktioner i hjärnan. Avhandlingens resultat är viktiga för att kunna göra djupare och mer mekanismbaserade analyser av fMRI-data.

Ramberättelsen är relevant och välskriven. Delarbetena håller hög kvalitet och är publicerade i välrenommerade tidskrifter. Därtill ger tvärvetenskapligheten avhandlingen akademisk tyngd.”

Hedersomnämnande

Ett hedersomnämnande går till Therese Bielsten med avhandlingen ”Doing things together”: Towards a health promoting approach to couples´ relationships and everyday life in dementia” för en särskilt stark avhandling inom fältet omvårdnad i demenssjukvården.

Andreas Rousseaus pris för årets bästa föreläsning på läkarprogrammet

Tilldelas Anna Spångeus, biträdande professor HMV.

”Anna höll inte bara den bästa föreläsningen den här terminen (k4) utan den bästa föreläsningen på hela läkarprogrammet. Att felfritt klara av att göra en film som är så kreativ, inspirerande och pedagogisk förtjänar ett pris. Anna har lyckats med ett fantastiskt bra upplägg som många föreläsare kan lära sig av. Hon förklarar svåra saker på ett enkelt och strukturerat sätt som gör det både roligt och lätt att förstå. Det har varit svårt för många föreläsare att klara av distansläget, så Anna ska ha en extra stor eloge för att hon gjort det så bra.

Tack för att du lyser upp det här programmet Anna.”

Ta del av Anna Spångeus föreläsningar nedan:

Film 1: Bakgrund (20min) 
Film 2: Hypokalcemi (15min) 
Film 3: Hyperkalcemi (25min) 

Sven Gunnar Axelssons donation till forskning inom reumatisk sjukdom

Christopher Sjöwall, docent och biträdande professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), samt överläkare vid Reumatologiska kliniken.

Alf Kastbom, docent och adjungerad lektor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) samt överläkare vid Reumatologiska kliniken.

Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning

2020 års Etablerings- och konsolideringsbidrag

Oskar Lundgren, adjungerad universitetslektor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) och verksam barnläkare inom barnonkologi vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus. För projektet: ”Stärkande av motståndskraft hos barn med cancer via psykologisk- och fysisk träning ”

2020 års Gästprofessur

För projektet ”Enhancing studies on immune-mediated diseases”. Som stöd till gästforskare Petter Brodin, forskare och barnläkare vid Klinisk pediatrik, Karolinska Institutet. Värd för gästprofessuren: Johnny Ludvigsson, professor emeritus vid BKV.

2020 års Forskningsanslag 

Thomas Abrahamsson, docent och barnläkare vid Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus i Linköping, för projektet: ”Bröstmjölksbaserad bröstmjölksberikning och probiotikatillskott till extremt tidigt födda barn i två randomiserade kliniska prövningar.”

Mikael Benson, professor vid BKV, för projektet: ”Digitala tvillingar för prediktiv, preventiv personanpassad och participatorisk vård med start i barndomen.”

Maria Jenmalm, professor vid BKV, för projektet: ”Kan mikrobiella och dietära interventioner till mor och barn förebygga allergiutveckling?”

Johnny Ludvigsson, professor emeritus vid BKV, för projektet: ”Probiotic development for the prevention of Type 1 diabetes and possibly other autoimmune diseases.”

Colm Nestor, universitetslektor vid BKV, för projektet: ”Sex-bias in pediatric T-cell acute lymphoblastic leukemia; towards targeted therapy and precision medicine.”

Torsten Olbers, professor vid BKV, för projektet: ”Randomiserad kirurgisk studie för tonåringar med svår fetma - TEEN-BEST.”

Maria Zetterqvist, adjungerad universitetslektor vid BKV, för projektet: ”Examining the effects of real-time fMRI neurofeedback to improve emotion regulation in adolescents with non-suicidal self-injury.”

Onkel Adams pris år 2020

Håkan Olausson, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper samt överläkare i klinisk neurofysiologi vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.