Forskarutbildning vid Filosofiska fakulteten

Vid Filosofiska fakulteten bedrivs forskarutbildning såväl ämnesdisciplinärt som inom ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman. Forskarutbildning sker även inom ramen för forskarskolor.

Vid fakultetens 7 institutioner finns 23 forskarutbildningar med sammanlagt cirka 250 doktorander. 

För information om aktuella utlysningar se respektive forskarutbildnings hemsida eller ta kontakt med angiven kontaktperson.

 

Forskarutbildningskurser vid Filosofiska fakulteten.

Forskarutbildningsämnen

Antagning till forskarutbildning vid Filosofiska fakulteten

Lediga doktorandtjänster

Disputationer

Kontakt

Forskarutbildning vid Linköpings universitet