Forskarutbildning vid Filosofiska fakulteten

Vid Filosofiska fakulteten bedrivs forskarutbildning såväl ämnesdisciplinärt som inom ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman. Forskarutbildning sker även inom ramen för forskarskolor.

Vid fakultetens 7 institutioner finns 22 forskarutbildningar med sammanlagt cirka 250 doktorander. 

För information om aktuella utlysningar se respektive forskarutbildningshemsida eller ta kontakt med angiven kontaktperson.

Forskarutbildningskurser vid Filosofiska fakulteten.

Forskarutbildningsämnen

Lediga doktorandtjänster

Kontakt

Disputationer

Forskarutbildning vid Linköpings universitet