14 november 2019

Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik fick i hård konkurrens 39 miljoner kronor från Vetenskapsrådet i årets utlysning till forskarskolor inom utbildningsvetenskap.

Linköpings universitet har i år redan kammat hem drygt 30 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utdelning inom utbildningsvetenskap. Nu får FontD, den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, ytterligare 39 miljoner.

Syftet med bidraget är att lärare på lärarprogrammet ska kunna få utbildning på forskarnivå, vilket ska stärka forskningsanknytningen i utbildningen.

-Vi är glada för att vi nu kan erbjuda lärarutbildare inom naturvetenskap och teknik en forskarutbildning som leder fram till en doktorsexamen, säger professor Jonas Hallström, FontD:s ordförande.

Tidigare har forskarskolan bara kunnat erbjuda lärare i skolan en licentiatexamen.

Konrad Schönborn, vetenskaplig ledare för FontD, kommer att driva forskarskolan under de närmaste sex åren.

Relaterat innehåll

Lärarstudenten Kassandra undervisar två elever i gymnasiet.

LiU först i Sverige med ny dubbelexamen för ämneslärare

Nu kan blivande ämneslärare inom gymnasieinriktningen spetsa sin utbildning med en masterexamen i pedagogiskt arbete. Satsningen på att även kunna ta ut sådan master inom sin lärarutbildning är den första i sitt slag i landet.

Ola Uhrqvist vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings universitet.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barn om det här utan att de blir rädda? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an den svåra frågan.

En sal med elever. I förgrunden syns en lärare som pekar på en av eleverna som räcker upp handen.

Forskning för lugnare klassrum

Många lärare kämpar med att få till en lugn klassrumsmiljö. Nu medverkar Marcus Samuelsson i en rapport om hur lärare kan arbeta för att upprätthålla studieron i klassrummet.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.