14 juni 2019

Lärarutbildningarna bryter mot krav i högskoleförordningen. Det menar Andreas Fejes som granskat kursplaner och litteraturlistor för olika lärarprogram vid svenska universitet.

Vuxna som studerarLärare behöver förberedas för arbete med vuxna elever.
Foto Jovanmandic
– Både yrkeslärarprogrammet och ämneslärarprogrammet ger behörighet för undervisning på komvux. Men med ett par undantag ignorerar lärarutbildningarna att förbereda studenterna för arbete i komvux, som har fler elever än gymnasieskolan, säger Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet.

Andreas Fejes har undersökt kursplaner och litteraturlistor vid lärarutbildningar vid tolv universitet som ger behörighet för undervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning. Enligt högskoleförordningen ska utbildningarna erbjuda studenterna ”kunskap och förmåga” för undervisning i både gymnasieskola och komvux. Det gör de inte, enligt Andreas Fejes. Foto David Einar

Granskningen har gjorts genom så kallad innehållsanalys, där innehållet i kursplaner och litteraturlistor har studerats utifrån hur många gånger ord som kopplas till ”vuxenutbildning” och ”vuxna” nämns. De har sedan jämförts med ord som kopplas till undervisning av barn, unga, grundskola och gymnasieskola.

För de tolv ämneslärarprogrammen med inriktning mot gymnasiet, nämns vuxenutbildningen fem gånger fördelat på tre utbildningar. Dessutom nämns SFI fyra gånger. Ordet ”gymnasieskola” däremot tas upp 111 gånger fördelat på alla utbildningar. 

På de sju yrkeslärarprogrammen tas vuxenutbildningen upp fler gånger, 19 gånger fördelat på tre utbildningar. SFI nämns en gång. Ordet gymnasieskola tas dock upp 96 gånger.

– Barn och ungdomar skrivs fram i kursplaner och litteraturlistor, men inte vuxna. Läroplanen för vuxenutbildningen listas endast på fyra litteraturlistor till skillnad från läroplanerna för grundskola och gymnasieskola som listas 54 gånger. Detta drabbar både lärarutbildningens studenter och i förlängningen de vuxna elever som de ska undervisa.

De universitet som omfattas av undersökningen är: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéunversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Rapporten:
Redo för komvux? Hur förbereder ämneslärarprogrammen och yrkeslärarprogrammen studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning. Andreas Fejes (2019).


Kontakt

Relaterat innehåll

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Alma Memišević.

Fritidshemmen effektiviserar barnens fritid

Fritidshemmet är inte längre mest en plats för lek och samvaro för barnen. Istället präglas det av nyttotänkande, där personalen försöker nå mätbara mål och barnens egna intressen får mindre betydelse. Det visar en ny doktorsavhandling från LiU.

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.