14 juni 2019

Lärarutbildningarna bryter mot krav i högskoleförordningen. Det menar Andreas Fejes som granskat kursplaner och litteraturlistor för olika lärarprogram vid svenska universitet.

Vuxna som studerarLärare behöver förberedas för arbete med vuxna elever.
Foto Jovanmandic
– Både yrkeslärarprogrammet och ämneslärarprogrammet ger behörighet för undervisning på komvux. Men med ett par undantag ignorerar lärarutbildningarna att förbereda studenterna för arbete i komvux, som har fler elever än gymnasieskolan, säger Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet.

Andreas Fejes har undersökt kursplaner och litteraturlistor vid lärarutbildningar vid tolv universitet som ger behörighet för undervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning. Enligt högskoleförordningen ska utbildningarna erbjuda studenterna ”kunskap och förmåga” för undervisning i både gymnasieskola och komvux. Det gör de inte, enligt Andreas Fejes. Foto David Einar

Granskningen har gjorts genom så kallad innehållsanalys, där innehållet i kursplaner och litteraturlistor har studerats utifrån hur många gånger ord som kopplas till ”vuxenutbildning” och ”vuxna” nämns. De har sedan jämförts med ord som kopplas till undervisning av barn, unga, grundskola och gymnasieskola.

För de tolv ämneslärarprogrammen med inriktning mot gymnasiet, nämns vuxenutbildningen fem gånger fördelat på tre utbildningar. Dessutom nämns SFI fyra gånger. Ordet ”gymnasieskola” däremot tas upp 111 gånger fördelat på alla utbildningar. 

På de sju yrkeslärarprogrammen tas vuxenutbildningen upp fler gånger, 19 gånger fördelat på tre utbildningar. SFI nämns en gång. Ordet gymnasieskola tas dock upp 96 gånger.

– Barn och ungdomar skrivs fram i kursplaner och litteraturlistor, men inte vuxna. Läroplanen för vuxenutbildningen listas endast på fyra litteraturlistor till skillnad från läroplanerna för grundskola och gymnasieskola som listas 54 gånger. Detta drabbar både lärarutbildningens studenter och i förlängningen de vuxna elever som de ska undervisa.

De universitet som omfattas av undersökningen är: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéunversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Rapporten:
Redo för komvux? Hur förbereder ämneslärarprogrammen och yrkeslärarprogrammen studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning. Andreas Fejes (2019).


Kontakt

Relaterat innehåll

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

Lärarstudenten Kassandra undervisar två elever i gymnasiet.

LiU först i Sverige med ny dubbelexamen för ämneslärare

Nu kan blivande ämneslärare inom gymnasieinriktningen spetsa sin utbildning med en masterexamen i pedagogiskt arbete. Satsningen på att även kunna ta ut sådan master inom sin lärarutbildning är den första i sitt slag i landet.

Ola Uhrqvist vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings universitet.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barn om det här utan att de blir rädda? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an den svåra frågan.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.