18 april 2018

Brigitte L. Kieffer, professor i psykiatri vid McGill University och Scientific director vid Douglas Mental Health Research Center i Montreal fick årets Linköping Neuro Science Award av Centrum för Systemneurobiologi vid LiU.

Professor Brigitte L Kieffer får LiU Neuro Science Award av professor Markus Heilig.Professor Brigitte L Kieffer får LiU Neuro Science Award av professor Markus Heilig. Foto: Daniel Windre

Kieffer har hjärnan och hur opioider påverkar dess funktion som specialitet. Hon var den som först isolerade den gen som kodar för en opioidreceptor – någonting som öppnade upp ett helt nytt forskningsfält mot förståelse av den molekylära grunden för opioidstyrda beteenden.

Hennes fortsatta forskning kring de genetiska funktionerna i opiodsystemet har också gett stora framsteg i förståelsen kring bland annat smärta och beroende och på det molekylärfarmakologiska området.

 
Kieffer besökte LiU 17 maj och höll en föreläsning med rubriken ”Opioid receptors and brain function” samtidigt som hon tilldelas Linköping Neuro Science Award.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.