26 mars 2019

Markus Heilig är en av fem forskande läkare som utsetts till Wallenberg Clinical Scholars. Han får 15 miljoner kronor i forskningsanslag för att undersöka varför en del människor, men inte alla, utvecklar beroende av alkohol. Målet är att utveckla ett läkemedel mot alkoholberoende.

Markus Heilig and Estelle Barbier at the Center for Social and Affective Neuroscience, CSAN Foto Peter Holgersson

Markus Heilig, professor i psykiatri vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, letar efter mekanismer i hjärnan som kan ligga bakom att en del personer utvecklar ett alkoholberoende. Han och hans kollegor har bland annat visat att råttor som föredrog alkohol framför sockerlösning, hade svårt att reglera halten av en signalsubstans kallad GABA i hjärnan. I studier av hjärnor från avlidna personer som haft ett alkoholberoende, upptäckte han dessutom samma problem med nivån av GABA.

Programmet Wallenberg Clinical Scholars drivs av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien. Som Wallenberg Clinical Scholar får Markus Heilig nu 15 miljoner kronor under en femårsperiod för att undersöka mekanismer bakom alkoholberoende, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.Markus Heilig

– Anslaget ger oss frihet att satsa på långsiktiga högriskprojekt, på ett sätt som annars är svårt. Det är inte säkert att alla projekt bär frukt, men det är ur högriskprojekten som de viktigaste fynden kommer, säger Markus Heilig.

Nu ska Markus Heilig studera vilka delar av hjärnan som är aktiva hos människor med en hög respektive låg alkoholkonsumtion, när de utsätts för val mellan alkohol och något annat som startar belöningssystemet. Han kommer också undersöka om det går att motverka alkoholberoende genom att påverka halten GABA i hjärnan med hjälp av läkemedel.

Målet med programmet Wallenberg Clinical Scholars är att långsiktigt stärka den svenska kliniska forskningen. Under programtiden kommer totalt 25 framstående kliniska forskare få medel till forskning och universitet med medicinsk fakultet har möjlighet att nominera forskare till anslagen. Att bli utsedd till Wallenberg Clinical Scholar har en särskild betydelse för Markus Heilig, som delar sin tid mellan forskningen vid Linköpings universitet och att vara överläkare vid psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

– Det har varit ett bärande tema i min karriär att jag inte vill släppa det kliniska arbetet. Det är därifrån jag hämtar min inspiration till forskningen, säger Markus Heilig.

Mer om Wallenberg Clinical Scholars


Kontakt

Relaterat innehåll

Mer forskning om hjärnan

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.