Fortsatt stöd till Forskarskola Energisystem

Energimyndigheten har beviljat ytterligare 4,8 miljoner kronor till Samverkansforum inom Forskarskola Energisystem för att stödja samverkan för tvärvetenskapliga lärprocesser.

Två doktorander sitter ute med Forskarskola Energisystem tröjor på

- Det är en förlängning av projekttiden med 36 månader. Fortsättningen ger en möjlighet att anta ytterligare doktorander till Forskarskola Energisystem, där vi i Samverkansforum bidrar med stöd och aktiviteter för tvärvetenskapliga lärprocesser, berättar föreståndaren Magnus Wallén.

Forskarskola Energisystem har hög energi- och samhällsrelevans och skapar individer med tvärvetenskaplig expertkompetens som producerar excellent kunskap som spänner över hela energisystemområdet. Forskarskolan startades 2015. Hitintills har tre antagningsomgångar genomförts. Nio av 33 doktorander har redan disputerat och till hösten väntas ett besked om nya projekt som kommer kunna utlysa ytterligare cirka 10 till 12 doktorandtjänster.

- Det är väldigt kul att vi har fått förtroende att fortsätta koordinera forskarskolan. Jag ser det som ett bevis på att det arbete vi har lagt ner är viktigt för framtiden och bidrar till att överbrygga utmaningar och att hitta nya möjligheter i arbetet med att skapa hållbar energi för alla, säger Magnus Wallén.

Energimyndigheten har bedömt att Samverkansforum erbjuder tvärvetenskapliga aktiviteter inom energisystemområdet med god kvalitet till doktoranderna inom Forskarskola Energisystem. Och att kontinuitet vad gäller drift och samordning av Forskarskolan är betydelsefull för möjlighet att skapa tvärvetenskaplig expertkompetens.

Samverkansforum (eller kansli) finns på Linköpings universitet, avdelningen för Energisystem, där Magnus Wallén är forskarskolans föreståndare, Maria Johansson dess forskarstudierektor och Elisabeth Larsson forskarskolans administratör.

Magnus Wallén, föreståndare, Maria Johansson, forskarstudierektor vid Forskarskola Energisystem Magnus Wallén, föreståndare, Maria Johansson, forskarstudierektor vid Forskarskola Energisystem  

I forskarskolan ingår doktorander och deras handledare och bihandledare från Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mälardalens  universitet, RISE - Research Institutes of Sweden, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Sveriges lantbruksuniversitet, och Uppsala universitet.

Redan 2018 beslutade Energimyndighet att ge stöd med totalt 13 688 401 kronor till projektet Samverkan för tvärvetenskapliga lärprocesser, och det nu beviljade stödet möjliggör en förlängd projekttid till 2027.

FOES

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU