16 januari 2023

Sista dag för att nominera till Onkel Adams pris är den 26 februari 2023. Priset syftar till att främja medicinsk forskning vid Linköpings universitet.

grå tecknad bild av onkel adam.
Onkel Adam spris instiftades våren 2020 genom en donation av Bengt Normann, ättling till Onkel Adam. Läs gärna en bakgrund om priset här!

Onkel Adamspriset delas ut årligen som ett personligt pris till en väletablerad, välrespekterad och framgångsrik forskare med tydlig association till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Pristagaren ska beräknas ha minst 10–15 år kvar som aktiv forskare, dvs inte vara äldre än 55 år (född 1967 eller senare). Priset kan ej delas av flera mottagare.

Vi vill nu bjuda in anställda vid LiU till att nominera kandidater för Onkel Adams pris 2023. Skicka er nominering (motivering och kort CV om totalt högst 2 A4-sidor, 12 p Times New Roman) till: dekanus.medfak@liu.se

Självnominering är ej tillåten.

Deadline: 26 feb 2023.

Priskommittén består av sju professorer (4 interna, 3 externa) med dekanus vid Medicinska fakulteten som ordförande. Formellt beslut fattas av Jubileumsstiftelsens styrelse efter förslag från priskommittén. 

Intervju med grundaren

Tidigare mottagare

Kontakt