19 november 2023

Ensamhet och brist på personal. Dessa frågor dominerade när årets samverkansdag hölls på campus Valla på LiU i början av november. Temat för dagen var ”Den demografiska utmaningen - en åldrande och friskare befolkning”.

En kvinna på scen och en man som står nedanför bredvid tre roll-ups
Lise-Lotte W Järvinen, utvecklingsstrateg på Linköpings kommun och Jörgen Jonsson, strateg på Norrköpings kommun, hälsar välkomna till 2023 års upplaga av samverkansdagen. Felicia Gabriel

Samverkansdagen anordnades av Linköpings och Norrköpings kommuner tillsammans med Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköping universitet. Arrangemanget ingick i Innovation Week som hålls varje år av samarbetsorganisation East Sweden. Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på CKS var dagens moderator. 

– Det här temat är jätteintressant och väldigt aktuella frågor för oss i Söderköping. Vi brottas med det här, säger Mona Hedestig, verksamhetschef för hälsa och sjukvård i Söderköpings kommun.

Två blonda kvinnor med glasögon som står nära varandra och tittar in i kameran.Mona Hedestig och Karin Lindblad Rådeklint från Söderköpings kommun tyckte att dagen gav inspiration till deras jobb på hemmaplan som verksamhetschefer. Foto Felicia Gabriel Hon deltog i samverkansdagen tillsammans med sin kollega Karin Lindblad Rådeklint, verksamhetschef för vård och omsorg i Söderköping. 

Personalbrist var en av de frågor som diskuterades under dagen. Det är ett problem som både region och kommuner brottas med. En lösning som hemtjänsten i Söderköping provar är att förändra sättet att hantera inköp och leveranser av varor till äldre. Det innebär att medarbetarna bland annat utnyttjar internet för att göra beställningar och använder läkemedelsautomater för att ge medicin till äldre, säger Karin Lindblad Rådeklint. 

Båda två tycker att det är spännande att ta del av andra erfarenheter, lyssna och få nya idéer.

– Vi har blivit lite peppade att jobba vidare med de här frågorna, säger Mona Hedestig. 

– För att klara av den typen av problem som vi diskuterar här idag behöver kommunerna struktur, pengar och andra typer av resurser, betonar Jessica Sjögren, forskningsledare på FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete i Linköpings kommun.

Norrköpings två stora projekt mot ensamhet

Norrköpings kommun har genomfört två stora projekt med mål att bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Limpanprojektet är ett gemensamt arbete mellan det civila samhället och kommunen. Det gick ut på att bygga upp minst tre nätverk i tre olika bostadsområden - Skärblacka, Klockaretorpet och Haga - med mål att minska känslan av ensamhet. En man i vit skjorta som står på en scen med en stor bildskärm ovanför sigLars Ahlin från vård- och omsorgskontoret i Norrköping berättade om två spännande projekt för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Foto Felicia Gabriel

En slutsats som Lars Ahlin, verksamhetsutvecklare vid vård- och omsorgskontoret i Norrköping, drar efter projektet är att samhället behöver ändra på vissa vanor för att lyckas bryta isoleringen bland ofrivilligt ensamma. Till exempel behöver de äldre ta större ansvar över sin egen vård och tillvaro. Kommunen behöver lösa personalfrågan med utbildade medarbetare.

Ett annat projekt riktade sig till de som är intresserade av att skriva. Temat var ”framtidens äldreboende”. Där fick anhöriga, anställda och boende en chans att skriva en novell om hur en dag på ett äldreboende ser ut 4 september 2043. Tanken var att kommunen skulle få en bild av vilka förändringar de som nu bor på äldreboende önskar sig.

Ny forskning vid Linköpings universitet 

Från Linköping universitet deltog bland annat Ann-Charlotte Nedlund och Johannes Österholm, båda universitetslektorer vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV. Johannes Österholm gav en bild av hur samarbete mellan det offentliga och civilsamhället kan bidra till att skapa ett fungerade samhälle, och en bättre tillvaro för äldre personer. 

En man som står framför en roll-up med turkos bakgrundJohannes Österholm, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, forskar om samarbetet mellan det offentliga och civilsamhället. Foto Felicia Gabriel – Min forskning består av att studera mötet mellan enskilda medborgare, organisationer i civilsamhället och representanter för välfärdsstaten. Det är ny forskning som pågår vid Linköping universitet, säger Johannes Österholm. 

 

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Läs fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.