19 november 2023

Ensamhet och brist på personal. Dessa frågor dominerade när årets samverkansdag hölls på campus Valla på LiU i början av november. Temat för dagen var ”Den demografiska utmaningen - en åldrande och friskare befolkning”.

En kvinna på scen och en man som står nedanför bredvid tre roll-ups Lise-Lotte W Järvinen, utvecklingsstrateg på Linköpings kommun och Jörgen Jonsson, strateg på Norrköpings kommun, hälsar välkomna till 2023 års upplaga av samverkansdagen. Felicia Gabriel

Samverkansdagen anordnades av Linköpings och Norrköpings kommuner tillsammans med Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköping universitet. Arrangemanget ingick i Innovation Week som hålls varje år av samarbetsorganisation East Sweden. Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på CKS var dagens moderator. 

– Det här temat är jätteintressant och väldigt aktuella frågor för oss i Söderköping. Vi brottas med det här, säger Mona Hedestig, verksamhetschef för hälsa och sjukvård i Söderköpings kommun.

Två blonda kvinnor med glasögon som står nära varandra och tittar in i kameran.Mona Hedestig och Karin Lindblad Rådeklint från Söderköpings kommun tyckte att dagen gav inspiration till deras jobb på hemmaplan som verksamhetschefer. Foto Felicia Gabriel Hon deltog i samverkansdagen tillsammans med sin kollega Karin Lindblad Rådeklint, verksamhetschef för vård och omsorg i Söderköping. 

Personalbrist var en av de frågor som diskuterades under dagen. Det är ett problem som både region och kommuner brottas med. En lösning som hemtjänsten i Söderköping provar är att förändra sättet att hantera inköp och leveranser av varor till äldre. Det innebär att medarbetarna bland annat utnyttjar internet för att göra beställningar och använder läkemedelsautomater för att ge medicin till äldre, säger Karin Lindblad Rådeklint. 

Båda två tycker att det är spännande att ta del av andra erfarenheter, lyssna och få nya idéer.

– Vi har blivit lite peppade att jobba vidare med de här frågorna, säger Mona Hedestig. 

– För att klara av den typen av problem som vi diskuterar här idag behöver kommunerna struktur, pengar och andra typer av resurser, betonar Jessica Sjögren, forskningsledare på FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete i Linköpings kommun.

Norrköpings två stora projekt mot ensamhet

Norrköpings kommun har genomfört två stora projekt med mål att bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Limpanprojektet är ett gemensamt arbete mellan det civila samhället och kommunen. Det gick ut på att bygga upp minst tre nätverk i tre olika bostadsområden - Skärblacka, Klockaretorpet och Haga - med mål att minska känslan av ensamhet. En man i vit skjorta som står på en scen med en stor bildskärm ovanför sigLars Ahlin från vård- och omsorgskontoret i Norrköping berättade om två spännande projekt för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Foto Felicia Gabriel

En slutsats som Lars Ahlin, verksamhetsutvecklare vid vård- och omsorgskontoret i Norrköping, drar efter projektet är att samhället behöver ändra på vissa vanor för att lyckas bryta isoleringen bland ofrivilligt ensamma. Till exempel behöver de äldre ta större ansvar över sin egen vård och tillvaro. Kommunen behöver lösa personalfrågan med utbildade medarbetare.

Ett annat projekt riktade sig till de som är intresserade av att skriva. Temat var ”framtidens äldreboende”. Där fick anhöriga, anställda och boende en chans att skriva en novell om hur en dag på ett äldreboende ser ut 4 september 2043. Tanken var att kommunen skulle få en bild av vilka förändringar de som nu bor på äldreboende önskar sig.

Ny forskning vid Linköpings universitet 

Från Linköping universitet deltog bland annat Ann-Charlotte Nedlund och Johannes Österholm, båda universitetslektorer vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV. Johannes Österholm gav en bild av hur samarbete mellan det offentliga och civilsamhället kan bidra till att skapa ett fungerade samhälle, och en bättre tillvaro för äldre personer. 

En man som står framför en roll-up med turkos bakgrundJohannes Österholm, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, forskar om samarbetet mellan det offentliga och civilsamhället. Foto Felicia Gabriel – Min forskning består av att studera mötet mellan enskilda medborgare, organisationer i civilsamhället och representanter för välfärdsstaten. Det är ny forskning som pågår vid Linköping universitet, säger Johannes Österholm. 

 

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Läs fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Senaste nytt från LiU

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.