29 april 2019

Dåliga organiska halvledare kan bli bra halvledare om de bara tillverkas på rätt sätt, visar forskare vid Linköpings universitet. Den organiska elektronikens ledningsförmåga minskas kraftigt av fukt, visar de i en artikel i Nature Materials.

Tanvi Upreti, doktorand vid avdelningen Komplexa material och system, har utfört de praktiska experimenten tillsammans med förste författaren Guangzheng Zuo. Charlotte Perhammar
Upptäckten att organiska material, som polymerer, kan vara halvledare ledde till ett Nobelpris i kemi år 2000. Sedan dess har forskningen inom organisk elektronik formligen exploderat, inte minst vid Linköpings universitet som har världsledande forskning inom området.

De organiska halvledarna leder emellertid inte ström lika effektivt som exempelvis halvledare i kisel eller andra oorganiska material. Forskarna har upptäckt att det bland annat beror på att det bildas fällor i de organiska materialen där laddningsbärarna fastnar. Ett antal forskargrupper runt om i världen har lagt sina pannor i djupa veck för att försöka förstå både var fällorna sitter och hur man ska kunna bli av med dem.

– Fällor finns i alla organiska halvledare, mest besvärande är de kanske i materialen av n-typ eftersom de generellt sett är sämre halvledare än material av p-typ, säger Martijn Kemerink, professor i tillämpad fysik, Avdelningen komplexa material och system vid Linköpings universitet.

Material av p-typ är positivt laddade och laddningsbärarna består av hål medan material av n-typ har laddningsbärare i form av elektroner och materialet har därmed en negativ laddning.

Fukt tränger in i materialet

Martijn Kemerink och hans kolleger vid Linköpings universitet har nu kommit fram till att det är vatten som är boven i dramat. Mer specifikt fukt från omgivningen som tränger in i nanometerstora porer i det organiska materialet.
Martijn Kemerink, professor i komplexa material, IFM. Martijn Kemerink Foto Charlotte Perhammar
– Har vi ett material av p-typ, som är positivt laddat, så ställer dipolerna i vattnet in sig med den negativa änden mot hålen och energin i hela systemet minskar. Man kan säga att dipolerna bäddar in laddningsbärarna så att de inte kommer någon vart, säger Martijn Kemerink.

I ett material av n-typ orienterar sig dipolerna i vattnet åt andra hållet och resultatet blir det samma.

Försök har också gjorts att värma materialet så att det torkar och vattnet försvinner. Det fungerar fint en stund, men sedan suger materialet åter upp fukt från omgivningen och en stor del av effekten av torkningen försvinner.

Tillverka torrt

– Ju mera fukt desto fler fällor. Vi har också visat att ju torrare man kan tillverka filmerna, desto bättre ledare blir de. Mathieu Tanvi Upreti är doktorand vid avdelningen Komplexa material och system har utfört de praktiska experimenten tillsammans med förste författaren Guangzheng Zuo. Tanvi Upreti, doctoral student at the Division for Complex Materials and Devices, who carried out the experiments together with the first author, Guangzheng Zuo. Foto Charlotte PerhammarLinares teoretiska beräkningar bekräftade också de idéer vi hade om vad det är som händer inne i materialet. Vår artikel i Nature Materials visar både hur man kan bli av med fukten och hur man kan hålla fukten ute för att få fram ett stabilt ledande organiskt material, säger han.

För att hindra fukten från att tränga in igen i de material man en gång har torkat har forskarna också hittat ett sätt att täppa igen de porer där fukten tränger in. Metoden bygger på en kombination av uppvärmning och ett väl valt organiskt lösningsmedel.

– Material som vi tidigare har trott vara usla halvledare kan istället vara bra halvledare, bara de tillverkas i torr atmosfär. Vi har visat att torra material förblir torra medan de våta går att torka, men att de då också är mycket känsliga för fukt. Detta gäller de material vi har testat, men inget tyder på att andra organiska halvledande material skulle bete sig på annat sätt, säger Martijn Kemerink.

General Rule for the Energy of Water-Induced Traps in Organic Semicondutors. Guangzheng Zuo, Mathieu Linares, Tanvi Upreti and Martijn Kemerink, Linköping University, Nature Materials 2019 DOI 10.1038/s41563-019-0347-y

Fler nyheter från forskargruppen

Strategisk forskning

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.