Jag jobbar med att lösa praktiska problem inom säkerhetskritiska domäner genom att använda principer och kunskaper från forskningsområdet Human Factors.

Human Factors

Human Factors som område handlar om att använda kunskap om människors kognitiva och fysiologiska funktioner för att designa effektiva, säkra, och lättanvända tekniska system och arbetssituationer.

Kärnan i Human Factors är teoretisk kunskap om människan i sig, till exempel om hur vi minns saker, hur vi fokuserar vår uppmärksamhet, eller hur stress påverkar vårt beteende. Utifrån kunskapen i denna kärna kan vi studera och designa interaktionen mellan människan och dennes omgivning, som till exempel arbetsmiljö eller tekniska hjälpmedel.

Min forskning

Mer specifikt kretsar min forskning kring tre huvudområden:

1. Simuleringsbaserad träning av kunskaper och färdigheter,
2. Stress och mental arbetsbelastning, samt
3. Användbar teknik.

Frågor som ”hur kan medicinska färdigheter tränas med hjälp av simulatorer för att öka patientsäkerheten?”, ”hur påverkar ändrade tekniska förutsättningar den mentala arbetsbelastningen i militär eller civil stabsledning?”, och ”vilken effekt har plötsliga förändringar i arbetsbelastning på en människas upplevda stressnivå och prestationsförmåga?” har drivit min forskning.

Blåljus – sociotekniska system som räddar liv

Många av de projekt jag jobbar inom är riktade mot blåljusmyndigheter, det vill säga ambulans, räddningstjänst och polis. Särskilt ambulansverksamhet och katastrof- och akutmedicin är en stor del av min forskning. I dessa projekt försöker jag tillsammans med forskare från andra vetenskaper (som datavetenskap, medicin, eller psykologi) på olika sätt förbättra det svenska räddningssystemet, från att utveckla mer effektiv träning av ambulanspersonal till att bygga ny teknik för brandmän. I slutändan handlar det om att skapa förutsättningar för en förbättrad respons på både små och stora olyckor och katastrofer, så att fler liv kan räddas.

Kort om mig

• Född 1985 • Master-examen i Kognitionsvetenskap från Linköpings universitet 2010
• PhD-examen i Human Factors Psychology från Old Dominion University i Norfolk, Virginia, USA, 2014
• Forskare vid RISE SICS East 2014-2017
• Biträdande lektor i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2014

Publikationer

2017

Carl-Oscar Jonson, Jenny Pettersson, Jonas Rybing, Heléne Nilsson, Erik Prytz

Short simulation exercises to improve emergency department nurses self-efficacy for initial disaster management: Controlled before and after study

Ingår i Nurse Education Today

Artikel i tidskrift

Bethany Lowndes, Katherine Forsyth, Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson, Amro Abdelrahman, Sztajnkrycer Matthew, Walter Franz. III, Renaldo Blocker, Susan Hallbeck

A Preliminary Comparison of Three Tourniquet Instructions for Just-in-Time Guidance of a Simulated Tourniquet Application

Ingår i Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 2017 Annual Meeting

Konferensbidrag

Mark Scerbo, Rebecca Britt, Michael Montano, Rebecca Kennedy, Erik Prytz, Dimitri Stefanidis

The Effects of a retention interval and refresher session on intracorporeal suturing and knot tying skill and mental workload

Ingår i Surgery

Artikel i tidskrift

Relaterat innehåll

Om CARER

Nyheter och forskning: Katastrofmedicinskt Centrum

Medarbetare HCS

Om avdelningen

Om institutionen