11 nya doktorander till Tema under 2022

Under 2022 påbörjar 11 nya doktorander sin forskarutbildning vid Tema, varav nio under hösten. Detta är ett resultat av att flera forskare sökt och fått finansiering för doktorandtjänster.

Charlotte Perhammar

Att så många doktorander påbörjar sin anställning vid Tema under samma år är något som sticker ut. Tidigare var det inte lika ovanligt inom vissa teman, då fakultetsmedel användes för finansiering av doktorandanställningar. Numera finansieras doktorander av externa forskningsanslag och därför har det blivit svårare att anta en hel kull.

– Att det blivit så många doktorander samtidigt just i år är en kombination av att flera forskare fick externa bidrag och ett antal satsningar genom fakultetsmedel, säger Jelmer Brüggeman, avdelningschef på Tema Teknik och social förändring.

Judith Lind, Temas forskarutbildningsstudierektor (FUS), tycker att det är glädjande att flera doktorander kan påbörja sin forskarutbildning samtidigt.

– Jag tror att det underlättar för doktorander att ha doktorandkollegor som befinner sig i ungefär samma fas i utbildningen. För att ge doktorander som inte antas i grupp motsvarande möjligheter är det viktigt att vi skapar kontaktytor där doktorander kan mötas över temagränserna, något som Doktorandrådet och Forskarutbildningskommittén (FUK) försöker hjälpas åt med genom att arrangera aktiviteter som är gemensamma för alla doktorander vid Tema, säger Judith Lind.

På Tema Barn har det gjorts en medveten satsning på att öka antalet doktorander.

– Vi gjorde det då vi ser det som positivt för vår miljö. Dock finns ingen annan gemensam nämnare än så mellan de fyra nya doktorandtjänsterna hos oss, för de ingår i olika forskningssammanhang och är finansierade på olika sätt. Vi fångade helt enkelt de möjligheter som fanns i farten, och det specifika utfallet kan på så vis ses som en blandning av anledning och sammanträffande, säger Mats Andrén, avdelningschef vid Tema Barn.

Temas nya doktorander

Temas nya doktorander hittar du under texten. Saknas i listan gör Mahmoud Abdelhamid.

Temas nya doktorander

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU