Kontakt och forskare

Våra samarbeten

Vi har samarbeten med forskare i Sverige och internationellt och arbetar också nära företrädare för näringslivet och civilsamhället, konstnärer och kulturarbetare, kommunala och statliga utövare och planerare, samt medlemmar i sekretariatet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

Om du är intresserad av samarbete med CSPR eller har några frågor om vårt forskning eller forskningscenter, tveka inte att kontakta oss via nedanstående kontakter.

Kontakta oss

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för Tema (TEMA)
Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR
581 83 Linköping