Forskningsområden vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR

Forskningsområden

Människor vid en industri vid Oulu i Finland.

Linköping University Negative Emission Technologies LUNETs

Allt fler klimatmål förutsätter nettonegativa utsläpp av koldioxid. Här studeras metoderna bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) och biokol i Norden och Tanzania.

Världskarta graffiti. World map graffiti

Meningsskapande och kultur

Förståelsen av klimatförändringarna uttrycks på olika sätt inom vetenskap, politik, konst och aktivism.Vi analyserar hur olika föreställningar om klimatförändringar formas och styr olika aktörers sätt att agera.

Bild på moln. Picture on clouds

Mätning, bokföring och ansvar

Både klimatvetenskapen och politiken vilar på system för att övervaka och bokföra utsläpp. Inom detta forskningsområde utforskar vi hur klimatförändringar förstås och blir styrbara genom praktiker för att mäta och bokföra utsläpp.

Bilden visar en elbil. An image of an electric car

Omställning

Vi studerar hur omställningen mot ett fossilfritt och klimatrobust samhälle förstås, kommuniceras och styrs på olika skalor i tid och rum, ekonomiska realiteter och kulturella kontexter.

 Solceller gatulampa. Solar cells street lamp

Sårbarhet, anpassning och förändring

Det är centralt att förstå på vilket sätt olika system är sårbara. Vi studerar hur individer, organisationer, samhällen och ekosystem kan ta till vara på ekonomiska, sociala och/eller ekologiska möjligheter i ett föränderligt klimat.

Bilden visar Norrköpings Beslutsarena. Norrköpings Decision arena

Visualisering, kommunikation och beslutsstöd

Information och geografisk visualisering hjälper oss att förstå komplexa utmaningar. Inom det här forskningsområdet utvecklar interaktiva applikationer som integrerar olika typer av data för att stödja forskning, planering och beslutsfattande.

Forskningsprojekt vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR

Vallastaden är en stadsdel i Linköping

BRIGHT: Ökad kunskap och nya verktyg för att anpassa svenska städer till värme

Projektet BRIGHT syftar till att bidra till effektiv klimatanpassning genom ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användaranpassad data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor.

Bevattning och dränering av åkermark.

Beslutsstöd för klimatanpassning i svenskt jordbruk och skogsbruk

Projektet bidrar till utvecklingen av skräddarsydda klimatindikatorer för användare inom jord- och skogsbrukssektorn för att skapa mer användbara underlag i arbetet med klimatanpassning.

Naturbild på stenar vid Lysekil.

Rättvis omställning: det fossilfria samhällets platser, politik och etik

År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Ambitionen är att Sveriges klimatomställning ska vara rättvis och brett förankrad i samhället.

Nya publikationer

2024

Baraka Ernest, Amna Eltigani, Pius Z. Yanda, Anders Hansson, Mathias Fridahl (2024) Evaluation of selected organic fertilizers on conditioning soil health of smallholder households in Karagwe, Northwestern Tanzania Heliyon, s. e26059-e26059, Artikel e26059 Vidare till DOI
Anna Scaini, Joseph Mulligan, Håkan Berg, Albert Brangarí, Vera Bukachi, Sebastian Carenzo, Da Chau Thi, Colin Courtney-Mustaphi, Anneli Ekblom, Hanne Fjelde, Mathias Fridahl, Anders Hansson, Lettice Hicks, Mattias Höjer, Benard Juma, Jaan-Henrik Kain, Rebecca W. Kariuki, Soben Kim, Paul Lane, Ainara Leizeaga, Regina Lindborg, John Livsey, Steve W. Lyon, Rob Marchant, Jennifer R. McConville, Linus Munishi, David Nilsson, Luke Olang, Stefan Olin, Lennart Olsson, Peter Msumali Rogers, Johannes Rousk, Hans Sandén, Nophea Sasaki, Anna Shoemaker, Benjamin Smith, Lan Thai Huynh Phuong, Ana Varela Varela, Manjunatha Venkatappa, Giulia Vico, Nina Von Uexkull, Christine Wamsler, Menale Wondie, Patrick Zapata, María José Zapata Campos, Stefano Manzoni, Anna Tompsett (2024) Pathways from research to sustainable development: Insights from ten research projects in sustainability and resilience Ambio Vidare till DOI
Emily Rodriguez (2024) Löften och fallgropar med bioenergi med koldioxidavskiljning och lagring: Aktörers perspektiv, utmaningar och mitigation deterrence i Sverige
Anna Bohman, Clifton Evers, Eva Lövbrand (2024) More than one story: remaking community and place in Sweden's transition to a fossil free society Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability Vidare till DOI
Johan Niskanen, Jonas Anshelm, Simon Haikola (2024) A multi-level discourse analysis of Swedish wind power resistance, 2009-2022 Political Geography, Vol. 108, Artikel 103017 Vidare till DOI
Lotten Wiréhn (2024) From relevant to usable: Swedish agricultural extension officers' perspectives on climate change projections Climate Services, Vol. 33, Artikel 100441 Vidare till DOI
Anders Lyngfelt, Mathias Fridahl, Stuart Haszeldine (2024) FinanceForFuture: Enforcing a CO2 emitter liability using atmospheric CO2 removal deposits (ACORDs) to finance future negative emissions Energy Research & Social Science, Vol. 107, Artikel 103356 Vidare till DOI
Anders Hansson (2024) Making the 1.5°C Aspirational Climate Target Tangible with Carbon Dioxide Removal and Boundary Work Climate, Science and Society: A Primer, s. 268-275 Vidare till DOI

2023

Fredrik Envall, Johan Daniel Andersson, Rohracher Harald (2023) Att energigemenskapa: Energigemenskaper som arena för klimatomställningens praktiker och politik Sociologisk forskning, Vol. 60, s. 299-325 Vidare till DOI
Ann-Sofie Kall, Ola Uhrqvist, Therese Asplund (2023) Whats the matter in education for sustainable development? How sustainability stories make matter as issues or problems Environmental Education Research Vidare till DOI