Forskningsområden vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR

Forskningsområden

Människor vid en industri vid Oulu i Finland.

Linköping University Negative Emission Technologies LUNETs

Allt fler klimatmål förutsätter nettonegativa utsläpp av koldioxid. Här studeras metoderna bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) och biokol i Norden och Tanzania.

Världskarta graffiti. World map graffiti

Meningsskapande och kultur

Förståelsen av klimatförändringarna uttrycks på olika sätt inom vetenskap, politik, konst och aktivism.Vi analyserar hur olika föreställningar om klimatförändringar formas och styr olika aktörers sätt att agera.

Bild på moln. Picture on clouds

Mätning, bokföring och ansvar

Både klimatvetenskapen och politiken vilar på system för att övervaka och bokföra utsläpp. Inom detta forskningsområde utforskar vi hur klimatförändringar förstås och blir styrbara genom praktiker för att mäta och bokföra utsläpp.

Bilden visar en elbil. An image of an electric car

Omställning

Vi studerar hur omställningen mot ett fossilfritt och klimatrobust samhälle förstås, kommuniceras och styrs på olika skalor i tid och rum, ekonomiska realiteter och kulturella kontexter.

 Solceller gatulampa. Solar cells street lamp

Sårbarhet, anpassning och förändring

Det är centralt att förstå på vilket sätt olika system är sårbara. Vi studerar hur individer, organisationer, samhällen och ekosystem kan ta till vara på ekonomiska, sociala och/eller ekologiska möjligheter i ett föränderligt klimat.

Bilden visar Norrköpings Beslutsarena. Norrköpings Decision arena

Visualisering, kommunikation och beslutsstöd

Information och geografisk visualisering hjälper oss att förstå komplexa utmaningar. Inom det här forskningsområdet utvecklar interaktiva applikationer som integrerar olika typer av data för att stödja forskning, planering och beslutsfattande.

Forskningsprojekt vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR

Naturbild på stenar vid Lysekil.

Rättvis omställning: det fossilfria samhällets platser, politik och etik

År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Ambitionen är att Sveriges klimatomställning ska vara rättvis och brett förankrad i samhället.

Människor vid en industri vid Oulu i Finland.

Linköping University Negative Emission Technologies LUNETs

Allt fler klimatmål förutsätter nettonegativa utsläpp av koldioxid. Här studeras metoderna bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) och biokol i Norden och Tanzania.

Vallastaden är en stadsdel i Linköping

BRIGHT: Ökad kunskap och nya verktyg för att anpassa svenska städer till värme

Projektet BRIGHT syftar till att bidra till effektiv klimatanpassning genom ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användaranpassad data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor.

Nya publikationer

2024

Emelie Fälton, Polina Ignatova (2024) Staying away from Cthulhu rather than Embracing the Cthulhucene: Representations of Relationships between the Human and the Non-Human in Netflix's The Sea Beast Aquatic Monsters and Liminal Creatures
Alexandra Buylova, Naghmeh Nasiritousi, Andreas Duit, Gunilla Reischl, Pelle Lejon (2024) Paper tiger or useful governance tool? Understanding long-term climate strategies as a climate governance instrument Environmental Science and Policy, Vol. 159, s. 103811-103811, Artikel 103811 Vidare till DOI
Elias Elmquist, Kajetan Enge, Alexander Rind, Carlo Navarra, Robert Höldrich, Michael Iber, Alexander Bock, Anders Ynnerman, Wolfgang Aigner, Niklas Rönnberg (2024) Parallel Chords: an audio-visual analytics design for parallel coordinates Personal and Ubiquitous Computing Vidare till DOI
Tina-Simone Neset, Amy Oen, María Máñez Costa, Louis Celliers (2024) Co-designing climate services: Concepts and practices of the ERA4CS projects Climate Services, s. 100461-100461, Artikel 100461 Vidare till DOI
Alexander Olsson, Mathias Fridahl, Stefan Grönkvist (2024) Expectations on biochar as a climate solution in Sweden: Carbon dioxide removal with environmental co-benefits Renewable and Sustainable Energy Transition, Vol. 5, s. 100087-100087, Artikel 100087 Vidare till DOI
Daniel Andersson (2024) Future perfect climates: A phenomenological rejoinder to the performativity of climate change mitigation pathways Futures: The journal of policy, planning and futures studies, Vol. 160, Artikel 103397 Vidare till DOI
Jens Marquardt, Eva Lövbrand, Frida Buhre (2024) The Politics of Youth Representation at Climate Change Conferences: Who Speaks, Who is Spoken of, and Who Listens? Global Environmental Politics, Vol. 1 Vidare till DOI
Alexander Olsson, Emily Rodriguez, Anders Hansson, Sigrid Jansson, Mathias Fridahl (2024) Forerunner city or net-zero opportunist?: Carbon dioxide removal in Stockholm, residual emissions and risks of mitigation deterrence Energy Research & Social Science, Vol. 113, Artikel 103567 Vidare till DOI
Oscar Widerberg, Karin Bäckstrand, Eva Lövbrand, Jens Marquardt, Naghmeh Nasiritousi (2024) A cautionary tale for polycentric governance: states' roles in orchestrating decarbonization Global Environmental Politics
Ylva Ran, Christel Cederberg, Malin Jonell, Kristina Bergman, Imke J. M. De Boer, Rasmus Einarsson, Johan Karlsson, Hanna Karlsson Potter, Michael Martin, Genevieve Metson, Thomas Nemecek, Kimberly A. Nicholas, Asa Strand, Pernilla Tidaker, Hayo Van der Werf, Davy Vanham, Hannah H. E. Van Zanten, Francesca Verones, Elin Roos (2024) Environmental assessment of diets: overview and guidance on indicator choice The Lancet Planetary Health, Vol. 8, s. e172-e187 Vidare till DOI