Kognition

Hur mänskligt tänkande samspelar med IT

kognition

Människans medvetande är ofattbart komplext: hjärnan består av hundra miljarder sammankopplade neuroner. Tänkandet uppstår och används i samspel med andra människor och den fysiska omgivningen, vilket gör det hela ännu mer komplext.

Kognitionsvetenskap studerar dessa processer ur flera olika vetenskapliga perspektiv. Forskarna studerar människors tänkande, utvecklar maskiner som utför kognitiva uppgifter och studerar kognition hos andra djurarter.

När vi människor kopplar samman vad som sker i hjärnan med vad som sker i en dator och vad som sker i vår fysiska och sociala omvärld så blir tänkandet en hybrid. Teknologin är en del av vår kultur, och vårt tänkande är redan idag en hybrid mellan psykologi, kultur, biologi och teknik.

Vid Linköpings universitet ligger fokus på samspelet mellan kognition och kommunikation. Bland annat studeras hur beslut fattas i grupp, vi utvecklar program för lärande med hjälp av artificiella agenter och bygger kognitiva robotar, både för att hjälpa oss i våra kognitiva processer, och för att öka vår förståelse av dessa.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden