Artificiell intelligens

Biträdande föreståndare och operativt ansvarig för styrkeområdet AI.

Jag är biträdande föreståndare och operativt ansvarig för styrkeområdet AI, där jag bland annat ansvarar för

  • AI-scenen
  • kartläggningar av AI-relaterade kompetens och AI-relaterade kurser vid LiU (den sistnämnda i samarbete med LU)

AI-utvecklingen inom EU

  • Jag arbetar även med en undersökning om AI-utvecklingen inom EU inom ramen för EU-projektet ADRA-e
  • Har tagit initiativ till diskussioner om AI-relaterade forskningssamarbeten med ledande nationella aktörer som exempelvis Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Riksbank.

Korta fakta om Micael Frideros

Utbildning

Har en bakgrund som

  • civilingenjör vid LiU
  • magisterexamina från HiG och Bth

Inom AI-området har jag bla.Föredrag om AI på Internetdagarna:

Video

Nyheter

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

Om institutionen