09 februari 2024

Under två dagar samlades över 600 personer, från Ystad i söder till Umeå i norr och från nordens alla länder för att delta i Barnafridskonferensen 2024. Deltagarna kom från ett 10-tal myndigheter, 30 tal kommuner och 40 tal organisationer. Hela 20 barnahus var representerade.

Frida Metso Johansson framför skärm där det står Barnafridskonferensen
Barnafridskonferensens konfrencier Frida Johansson Metso

Aldrig våld!

Temat för konferensen var Aldrig våld! Med kunskap går vi tillsammans från ord till handling som anspelar på Astrid Lindgrens tal med samma namn 1978.  Det var i det talet hon berättade om pojken som varit olydig och som i brist på en käpp, gråtande bar hem en sten för att hans mor skulle kunna straffa honom genom att kasta stenen på honom. Modern kramade sonen länge och lade sedan stenen i köket som en ständig påminnelse om löftet hon gav sig själv: Aldrig våld! Löftet om att aldrig utöva våld mot barn i någon form är fortfarande lika aktuellt. Under 2023 lades det fram ett förslag en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck - En uppväxt fri från våld. 

– Kunskapsspridning och kompetenshöjande är viktiga komponenter i ett utvecklingsarbete, men leder tyvärr inte automatiskt till förbättringar. Om vi vill öka kapaciteten och kvaliteten i de verksamheter som möter barn och unga behöver vi ägna mer tid och fokus till aktiviteter som verkligen ger stöd till implementering av ny kunskap, nya metoder och arbetssätt, säger Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri och centrumchef för Barnafrid.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall invigningstalar på Barnafridskonferensen

Socialtjänstminister Camilla Waltersson-Grönvall inledde Barnafridskonferensen med att berätta om regeringens arbete med bland annat utredningar och nya regelverk som rör barn och unga. Däribland det utvidgade utreseförbudet och en ny socialtjänstlag. Hon avslutade sitt anförande med att knyta an till Astrid Lindgrens tal och citerade att vi måste börja med barnen.

Sedan följde ett välkomnande av rektor vid Linköpings universitets Jan-Ingvar Jönsson och Barnafrids centrumchef Laura Korhonen. Därefter kom Fredrik Malmberg, direktör på Institutet för mänskliga rättigheter och särskild utredare för den nationella strategin En uppväxt fri från våld, och berättade om arbetet med strategin.

Dagens två plenarföreläsare var docenten och arbetslivsprofessorn Julia Korkman som föreläste om förhör och samtal med barn och Boel Andersson Gäre som gav exempel på hur vi kan sätta kunskapen i praktisk användning. Inför konferensen intervjuade vi Boel och den artikeln kan du läsa här.

Barn och ungdomars delaktighet

Barn och ungdomsinkludering var ett tema både i plenum där Natalie Söderlind, utredare på Barnafrid tillsammans med en representant från ett av Barnafrids ungdomsråd berättade om Barnafrids arbete med just barn- och ungdomsinkludering. Diskussionen fortsatte sedan under eftermiddagen i en föreläsning i ett av fyra valbara seminiarum.

I utställardelen kunde besökarna också ta del av den fotoutställning som ungdomsrådet har tagit fram på temat vad som är angelägna frågor för dem.

På eftermiddagen kunde deltagarna också kunde förkovra sig i kunskap om bland annat barnförhör, hur AI kan öva yrkesverksammas konversationsförmåga, hedersrelaterat våld och förtryck, familjehem, utbildning om våld för förskolepersonal och mycket mer. 

Möte med myndigheter, organisationer och företag inom fältet våld mot barn

I utställardelen kunde besökarna möta ett 20-tal organisationer, myndigheter och företag som på olika sätt arbetar inom fältet våld mot barn och ta del av material och kunskap.

Det förebyggande arbetet

Elizabeth Letourneau, föreläsare på Barnafridskonferensen 2024 Dag 2 inleddes med en plenarföreläsning med Elizabeth Letourneau, en prisbelönt och internationellt erkänd forskare inom arbetet med att förebygga sexuella övergrepp. På konferensen presenterade Letourneau sexuella övergrepp som ett folkhälsoproblem som kan förebyggas och gav exempel på framgångsrika och inte framgångsrika program för att förebygga sexuella övergrepp. Föreläsningen fick sedan en fortsättning i ett valbart seminarium där Letourneau tillsammans med Niklas Långström, sakkunnig på Socialstyrelsen och forskare på Karolinska institutet tillsammans med Mia Jörgensen, samtalade kring vad vi som länder kan lära oss av varandra när det kommer till att förebygga sexuella övergrepp. De två senare hade själva en föreläsning om barn och unga med sexuellt skadligt beteende.

Nicolas Lunabba och Frida Johansson Metso Barnafridskonferensen 2024Nicolas Lunabba och Frida Johansson Metso Konferensen avslutades med ett samtal mellan författaren och grundaren av Helamalmö, Nicolas Lunabba tillsammans med konferensens moderator Frida Johansson Metso.

Alicia Nevriana tilldelades Barnafridspriset

Alicia Nevriana med blombukett och diplomAlicia Nevriana efter prisutdelningen vid Baranfridskonferensen 2024. Alicia Nevriana är årets mottagare av Barnafridspriset. Inför en stor publik överlämnade Laura Korhonen, centrumchef på Barnafrid, priset under Barnafridskonferensen 2024.

Så här motiverar juryn valet av pristagare:
”Alicia Nevriana har med sin avhandling bidragit till och på ett förtjänstfullt sätt utvecklat vår kunskap om barn som riskerar att fara illa. Avhandlingen bidrar med kunskap om sambanden mellan föräldrarnas psykiska ohälsa och barns risk för fysisk ohälsa, skador, placering i samhällsvård och socioekonomisk utsatthet. Forskningen understryker behovet av att erbjuda stöd till föräldrar med psykisk ohälsa, särskilt under barns tidiga levnadsår.”

 

Vi är väldigt glada och stolta över att så många ville vara en del av våran konferens. Vi har en bred målgrupp men vi har samma mål, att ge alla barn en uppväxt fri från våld. Nu tar vi vid det fortsatta arbete, och tillsammans omsätter kunskapen till handling, avslutar Laura Korhonen.


Kontakt

Artiklar om Barnafridskonferensen

Flicka och pojke tittar upp mot ballong i himlen

Barnafridskonferensen

Vartannat år arrangerar Barnafrid Barnafridskonferensen. En konferens fylld av kunskap och inspiration för alla som arbetar med och för barn och unga.

Alicia Nevriana med blombukett och diplom

Hon får Barnafridspriset 2024

Forskaren Alicia Nevriana vid Karolinska Institutet får Barnafridspriset 2024. Juryn belönar hennes doktorsavhandling som belyser sambandet mellan sociala förhållanden och psykisk och fysisk hälsa i Sverige.

Leksaksfamilj i playmobile sitter vid middagsbord

Familjehem sökes

Om god kvalitet i familjehemsvården ska kunna upprätthållas måste ett tillräckligt antal familjehem rekryteras och familjehemmens lämplighet säkerställas. Till Barnafridskonferensen kommer Liu-forskare prata om forskningsprojektet Familjehem sökes.

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.