5,5 miljoner till forskning om protester och proteser

Forskning om kollektiva protester samt om protesers mening och betydelse får stöd från Riksbankens jubileumsfond, en stiftelse som främjar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Professor Stefan Jonsson, REMESO, får 3,3 miljoner för att undersöka vad konsten kan lära oss om det demokratiska livet och den politiska handlingen i projektet Monsterhändelser: Den kollektiva protestens estetiska dimensioner. Materialet är poesi, prosa, film, konst, teater och andra estetiska uttryck från Majdanrevolten i Kiev (2013-2014), folkförsamlingarna i Aten (2011) och Tahrir-resningen i Kairo (2011).

Margrit Shildrick, professor emerita vid Tema Genus, får 2,2 miljoner för ett projekt om Protesens mening och betydelse: Bioteknologi och förkroppsligande i en posthuman framtid. Tidigare såg man proteser som en rehabilitering till normativ användning eller utseende. Idag öppnar dock proteser upp nya möjligheter som både begränsar och utvidgar det vi menar med ett förkroppsligat själv. 

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU