25 oktober 2017

Forskning om kollektiva protester samt om protesers mening och betydelse får stöd från Riksbankens jubileumsfond, en stiftelse som främjar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Professor Stefan Jonsson, REMESO, får 3,3 miljoner för att undersöka vad konsten kan lära oss om det demokratiska livet och den politiska handlingen i projektet Monsterhändelser: Den kollektiva protestens estetiska dimensioner. Materialet är poesi, prosa, film, konst, teater och andra estetiska uttryck från Majdanrevolten i Kiev (2013-2014), folkförsamlingarna i Aten (2011) och Tahrir-resningen i Kairo (2011).

Margrit Shildrick, professor emerita vid Tema Genus, får 2,2 miljoner för ett projekt om Protesens mening och betydelse: Bioteknologi och förkroppsligande i en posthuman framtid. Tidigare såg man proteser som en rehabilitering till normativ användning eller utseende. Idag öppnar dock proteser upp nya möjligheter som både begränsar och utvidgar det vi menar med ett förkroppsligat själv. 

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.