Tre faser av hegemonisk vithet. Att förstå ras temporalt.

Detta projekt redogör för tre faser av hegemonisk vithet i Sverige. 

En vit renhetsperiod 1905-1968, den vita solidaritetsperioden 1968-2001 och från 2001 och framåt, fasen vi nu är i - vit melankoli. De tre perioderna visar upp såväl skilda rasformationer och minoritetsdiskurser, klasstrukturer och genusrelationer, som olika politiska ideologier och affektiva strukturer. Hypotesen är att Sverige i nuläget erfar ett dubbelt tryck från en föreställning om svensk vithet. Dels upplösningen av det "gamla Sverige", det vill säga ett rasmässigt homogent land, och dels avskedet från det "goda Sverige", i meningen en politiskt progressiv nation. Båda processerna uppfattas som pådrivna av närvaron av icke-vita människor i den svenska samhällskroppen och innanför dess gränser. Följaktligen är både det reaktionära och rasistiska lägret och de radikala (progressiva) och antirasistiska dito, påverkade av och engagerad i den svenska vithetens kris.

Böcker och artiklar

Projektet har resulterat i följande böcker och artiklar:

Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (kommande) Melancholia in Times of Crisis: A Historicized Analysis of Hegemonic Whiteness in Sweden, in Andreassen, Rikke. Suvi Keskinen, Catrin Lundström and Shirley Anne Tate. The Routledge Handbook of New Critical Race and Whiteness Studies. London: Routledge.

Lundström, Catrin & Tobias Hübinette (2020) Vit melankoli. En analys av en nation i kris. Göteborg: Makadam.

Lundström, Catrin och Tobias Hübinette, Vit melankoli i en krisande nation, Arena Essä. Dagens Arena. 2020-02-16.

Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2014) Three phases of hegemonic whiteness: understanding racial temporalities in Sweden. Social Identities, 20(6): 423-437.

Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2014) Three phases of Swedish whiteness. A white nation in crisis. In Veronica Watson, Deirdre Howard-Wagner, and Lisa Spanierman (eds) Unveiling Whiteness in the 21st Century: Global Manifestations, Transdisciplinary Interventions. Lexington Books, pp. 49-74.

Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2011) Sweden after the recent election: The double-binding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of ‘old Sweden’ and the passing of ‘good Sweden’. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 19(1): 42–52.

Hübinette, Tobias and Catrin Lundström (2012) La mélancolie blanche ou comment pleurer la ’bonne vieille Suède’, La Revue Nouvelle, vol 66, nr 2, pp. 10–13.

Hübinette, Tobias and Catrin Lundström (2011) White melancholia and Swedish whiteness: The mourning of the loss of “Old Sweden” and the passing of “Good Sweden”, Eurozine, 2011-10-18.

Nyheter

Kontakt

Relaterad forskning