Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR

Bilden visar tre CSPR forskare. Picture shows CSPR researchers
Foto: Peter Holgersson

Från globala klimatmöten i FN:s regi till kommuners lokala arbete för att möta klimatförändringarna. Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, finns med och studerar hur klimatpolitik och det praktiska arbetet utformas kring samhällens anpassning utsläppsminskning och omställning.  

Målet är att ta fram kunskap och metoder för klimatarbetet i och utanför Sverige. CSPR fungerar därmed som en plattform för samverkan. Verksamheten engagerar forskare internationellt och från en rad olika ämnen, bland annat statsvetare, geografer, informationsvisualiserare, miljövetare, historiker och fysiker. Forskarna samarbetar med flera olika samhällsaktörer, alltifrån näringsliv och kommuner, till nationella sektorsmyndigheter och sekretariatet för FN:s klimatkonvention.

 

Visualiseringsteknik som underlättar beslutsfattande

Forskningsprojekt

Följ oss på Twitter

Nyheter

Kontakta oss!

Mejl

cspr-coordinator@liu.se

Besöksadresser

Campus Norrköping Kopparhammaren 2, Norra Grytsgatan 10A Campus Valla Temahuset, Mäster Mattias väg

Postadress

Linköpings universitet Centrum för klimatpolitisk forskning TEMA  581 83 Linköping

Föreståndare

Alla medarbetare