07 maj 2018

Mellan 30 april och 10 maj pågår FN:s klimatförhandlingar i Bonn. Flera LiU-forskare finns på plats där, bland annat klimatforskare Mathias Fridahl vid Tema Miljöförändring.

Bild med länderskyltar från klimatkonferensVad händer under de här dagarna?
– Klimatmötet i Bonn kan ses som ett mellanmöte där beslut förbereds inför FN:s förhandlingar i Polen i slutet av året. Parisavtalet från 2015 ska tas från ord till handling. Vid det här mötet diskuteras hur Parisavtalet ska tolkas och bli mer konkret.

Mathias FridalHur många länder finns representerade i Bonn?
– 187 länder, vilket är i princip alla länder. 197 länder var med och antog Parisavtalet. Även USA är med i Bonn. Totalt är det cirka fyratusen delegater på plats, inklusive observatörer, media och mellanstatliga organ.

LiU kommer att arrangera en officiell sidoaktivitet under klimatmötet. Vad innebär det?

– Förhandlingarna är huvudspåret, men det finns också en rad aktiviteter vid sidan om dem där nya idéer introduceras. Det är ett mindre formellt och mer frispråkigt forum. De här sidoaktiviteterna är utvalda av FN och finns med i det officiella programmet.

Vad handlar LiU:s sidoaktivitet om?

– Vi kommer att gräva i detaljer kring den globala så kallade kolbudgeten, alltså den mängd växthusgaser vi kan släppa ut innan vi förlorar hoppet om att kunna begränsa den globala uppvärmningen till en bra bit under två grader Celcius. Många klimatscenarion bygger på att vi kan släppa ut lite mer växthusgaser i närtid genom att i framtiden sedan kunna dammsuga atmosfären på koldioxid. Scenarierna baseras alltså på att vi i framtiden har teknik för att återta växthusgaser från atmosfären, främst koldioxid. Vår sidoaktivitet kommer att belysa i hur stor grad scenarierna förlitar sig på sådan teknik och om det är möjligt att realisera den här tekniken.
– Aktiviteten håller vi i samarbete med en rad aktörer, däribland Oxfords universitet, Chalmers, KTH och Fores.

Hur reser du till det här klimatmötet?
– Jag tar tåget. Fler och fler gör det. Det är en fantastisk möjlighet att resa klimatvänligt genom Europa, med gott om tid att förbereda sig inför klimatförhandlingarna. Och billigt är det också, 1500 kronor tur och retur.

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.