Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR

Från globala klimatmöten i FN:s regi till kommuners lokala
arbete för att möta klimatförändringarna. Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, finns med och studerar hur klimatpolitik och det praktiska arbetet utformas kring samhällens anpassning utsläppsminskning och omställning.  

Målet är att ta fram kunskap och metoder för klimatarbetet i och utanför Sverige. CSPR fungerar därmed som en plattform för samverkan. Verksamheten engagerar forskare internationellt och från en rad olika ämnen, bland annat statsvetare, geografer, informationsvisualiserare, miljövetare, historiker och fysiker. Forskarna samarbetar med flera olika samhällsaktörer, alltifrån näringsliv och kommuner, till nationella sektorsmyndigheter och sekretariatet för FN:s klimatkonvention.

 

Forskningsområden

CSPR i sociala medier 

Nyheter

Publikationer & kalendarium

Kontakt & forskargrupp