Arbetsliv

Hållbar utveckling i fokus

Man kör truck.
Göran Billeson

Globaliseringen bidrar till stora förändringar i arbetslivet. En viktig utmaning för arbetslivsforskningen vid Linköpings universitet är att utveckla kunskaper som stödjer en hållbar utveckling av företag i en globaliserad värld.

Syftet med arbetslivsforskningen vid Linköpings universitet är att studera förhållanden i arbetslivet på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Bland annat studerar LiU-forskarna reglering av arbetsmarknaden, dess funktionssätt samt arbetsorganisation, arbetsplatslärande och ledarskap –och inte minst hälsan på våra arbetsplatser. Inom området arbete och hälsa har Linköpings universitet fått stor nationell och internationell genomslagskraft, vilket i praktiken har bidragit till bättre hälsa på en rad arbetsplatser.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden