Etnicitet och migration

Internationell migration och etniska relationer är ett starkt tvärvetenskapligt forskningsfält vid Linköpings universitet. 

Forskningen handlar om orsaker till och konsekvenser av migration, rasism, diskriminering och integration. Fokus ligger på de ekonomiska, politiska, sociala och kulturella faktorer som påverkar och påverkas av migration.

I forskningen studerar vi begreppet etnicitet som föränderligt: vad människor lägger för innehåll i begreppet. Men också vilka konsekvenser det får, till exempel i arbetslivet, för myndigheter, på bostadsmarknaden, utbildnings- och rättsväsendet, medierna eller vardagslivet.

Vid Linköpings universitet finns REMESO, institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, som är ett nav för forskningen. REMESO samlar forskare från flera olika forskningsmiljöer för att studera migration och etnicitet ur olika vetenskapliga perspektiv. Men forskning på fältet finns även på andra institutioner och inom flera discipliner. 

Forskning

Demonstration för att låta flyktingar stanna. En grupp människor håller i plakat där det står

Välfärdsrätt

Välfärdsrätt definieras i förhållande till begreppet välfärd och ämnesområdet är således inte begränsat till specifikt rättsområde. Genom kopplingen till välfärd och socialt arbete är forskningen inom välfärdsrätt i huvudsak tvärvetenskaplig.

Skolundervisning mellanstadiet

Forskningsmiljön Socialt arbete

Forskningsmiljön Socialt arbete värnar om rättvisa, vägleds av principen om alla människors lika värde och verkar för social förändring - i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

En närbild på maskrosfön mot svart bakgrund.

Epistemologi och post-Covid

Pandemin har påverkat oss alla, men vissa mer än andra. För dem som lider av post-Covid är den kvardröjande effekten särskilt påtaglig. Tvärvetenskaplig forskning behövs för att förstå denna nya hälsoutmaning.

Nyheter

Jonathan Josefsson och Branka Likic-Brboric på konferensen GFMD.

Detaljerna som avslöjar migrationspolitiken

Vem har tillgång till mötesrummen? Vilka går när andra kommer in? Vem pratar med vem? Sådant kan avslöja hur vindarna blåser i migrationspolitiken vid ett internationellt toppmöte. Och forskarna från LiU rör sig i vimlet för att lyssna och observera.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

Spruta med vaccin.

"Vaccinmotståndet har växt ur en kultur av misstro"

Högerpopulism och alternativa medier, rasism och misstänksamhet mot vetenskap och politik. Att det finns en utbredd misstro mot samhällets institutioner är inte nytt, men har dragits till sin spets under coronapandemin. Den stora frågan är varför.

Närliggande forskningsområden