Etnicitet och migration

Forskning ur flera olika perspektiv

Människor i rörelse på en flygplats
Människor rör sig och flyttar idag i större utsträckning mellan olika länder - internationell migration och etniska relationer  är ett starkt forskningsfält vid LiU. Bild: Istockphoto. 

Internationell migration och etniska relationer är ett starkt tvärvetenskapligt forskningsfält vid Linköpings universitet. 

Forskningen handlar om orsaker till och konsekvenser av migration, rasism, diskriminering och integration. Fokus ligger på de ekonomiska, politiska, sociala och kulturella faktorer som påverkar och påverkas av migration.

I forskningen studerar vi begreppet etnicitet som föränderligt: vad människor lägger för innehåll i begreppet. Men också vilka konsekvenser det får, till exempel i arbetslivet, för myndigheter, på bostadsmarknaden, utbildnings- och rättsväsendet, medierna eller vardagslivet.

Vid Linköpings universitet finns REMESO, institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, som är ett nav för forskningen. REMESO samlar forskare från flera olika forskningsmiljöer för att studera migration och etnicitet ur olika vetenskapliga perspektiv. Men forskning på fältet finns även på andra institutioner och inom flera discipliner. 

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden