Hållbara städer

I Sverige och världen

Norrköping
Norrköpings kommun satsar på hållbarhet Peter Karlsson
Skyline Mexico City
Mexico City, en av de megastäder som beforskas Alejandro Islas Photograph AC
Staden som gruva
Staden som gruva är ett aktuellt forskningområde. Peter Modin

Hållbar statsutveckling är ett högaktuellt forskningsområde med stor bredd vid Linköpings universitet. Forskningen är tvärvetenskaplig och har många olika utgångspunkter - tekniska, ekonomiska och samhällsvetenskapliga. 

Urbanisering är ett globalt fenomen, allt fler människor söker sig till städerna som därmed blir allt viktigare för såväl klimatfrågan som för hur vi hanterar gemensamma och knappa resurser. 

Industrins roll i staden studeras liksom hur valet av tekniska system styr människors agerande. Andra viktiga forskningsområden är staden som gruva, trafikplanering, transporter och citylogistik liksom kommunernas roll i skapandet av den hållbara staden. Forskningen sträcker sig från studier av cykling, trafik och hållbarhet i Norrköping och Linköping till hantering av resurser och hållbar utveckling av världens megastäder.

Forskning

Nyheter