Hållbara städer

Hållbar statsutveckling är ett högaktuellt forskningsområde med stor bredd vid Linköpings universitet. Forskningen är tvärvetenskaplig och har många olika utgångspunkter - tekniska, ekonomiska och samhällsvetenskapliga. 

Urbanisering är ett globalt fenomen, allt fler människor söker sig till städerna som därmed blir allt viktigare för såväl klimatfrågan som för hur vi hanterar gemensamma och knappa resurser. 

Industrins roll i staden studeras liksom hur valet av tekniska system styr människors agerande. Andra viktiga forskningsområden är staden som gruva, trafikplanering, transporter och citylogistik liksom kommunernas roll i skapandet av den hållbara staden. Forskningen sträcker sig från studier av cykling, trafik och hållbarhet i Norrköping och Linköping till hantering av resurser och hållbar utveckling av världens megastäder.

Forskning

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling och strategi

Forskargruppen Hållbar utveckling och strategi fokuserar på strategiskt hållbarhetsarbete inom företag och offentliga organisationer. Med utgångspunkt från miljöperspektivet arbetar vi med cirkulär ekonomi och de Globala målen inom Agenda 2030.

Att vända strömmen

Projektet "Att vända strömmen" syftar till att med hjälp av så kallade megaspel öka kunskapen om hur energisystemets utformning och framtida omvandling påverkar omgivande samhälle, miljö och klimat.

Nyheter

Foto på kvinnlig forskarstuderande i sitt kontor.

Biogas i Brasilien en resurs som inte används

Brasilien har en betydande kapacitet att producera biogas från organiskt avfall. Men den har ännu inte realiserats. Hanna Zanatta har studerat samhällspolitiska aspekter som påverkar införandet av biogassystem.

Tankstation för bränslet HVO

Svårt skapa hållbara transportkedjor

Både transportföretag och handelsföretag har höga ambitioner när det gäller hållbara transporter. Det finns dock ett antal utmaningar kvar att hantera innan hela transportkedjan blir hållbar, visar forskare vid LiU och Linnéuniversitetet.

BRC gör studiebesök på Skövde biogas.

Biogas – ett område där Sverige kan bidra till en hållbar värld

Biogas Research Center vid Linköpings universitet bjuder genom boken ”Biogas i det hållbara samhället” på en resa genom Sverige som visar hur biogaslösningar gör städer, regioner och företag bättre och hur vi också kan bidra till en bättre värld.