Presentation

I min forskning vill jag undersöka hur APL (arbetsplatsförlagt lärande) påverkar yrkeslärarens undervisning. Vad gör yrkesläraren före, under och efter eleven varit på APL? Lätt eller svårt att få APL-platser, (o)engagerad bransch eller rektor – hur påverkar detta lärarens arbete? Jag undervisar på olika varianter av lärarutbildningar, fristående kurser och genomför uppdrag åt Skolverket inom APL-utveckling för verksamma yrkeslärare. 

Jag är universitetsadjunkt på LiU sedan 2014 och före dess gymnasielärare med undervisningserfarenhet främst från Barn- och fritidsprogrammet som yrkeslärare men även som lärare i samhällskunskap på många av gymnasieskolans program. Min yrkeserfarenhet på Barn- och fritidsprogrammet har jag från förskolan där jag arbetat som förskollärare. 

CV 

Förskollärarexamen 1989 

Gymnasielärarexamen 1997 

Fil. lic 2014

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Publikationer

2022

2021

Undervisning

Medarbetare