Fotografi av Åsa Mårtensson

Åsa Mårtensson

Universitetslektor

Presentation

I min forskning vill jag undersöka hur APL (arbetsplatsförlagt lärande) påverkar yrkeslärarens undervisning. Vad gör yrkesläraren före, under och efter eleven varit på APL? Lätt eller svårt att få APL-platser, (o)engagerad bransch eller rektor – hur påverkar detta lärarens arbete? Jag undervisar på olika varianter av lärarutbildningar, fristående kurser och genomför uppdrag åt Skolverket inom APL-utveckling för verksamma yrkeslärare. 

Jag är universitetsadjunkt på LiU sedan 2014 och före dess gymnasielärare med undervisningserfarenhet främst från Barn- och fritidsprogrammet som yrkeslärare men även som lärare i samhällskunskap på många av gymnasieskolans program. Min yrkeserfarenhet på Barn- och fritidsprogrammet har jag från förskolan där jag arbetat som förskollärare. 

CV 

Förskollärarexamen 1989 

Gymnasielärarexamen 1997 

Fil. lic 2014

Publikationer

2022

Åsa Mårtensson (2022) Gör studenten till experten i rummet Använd rummet : högskolepedagogiska metoder för aktiva lärosalar, s. 311-317
Åsa Mårtensson (2022) Creating continuity between school and workplace: VET teachers in-school work to overcome boundaries Journal of Vocational Education and Training, Vol. 74, s. 682-700 Vidare till DOI

2021

Åsa Mårtensson (2021) Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv: en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

2020

Karolina Muhrman, Jonas Forsmark, Åsa Mårtensson (2020) Undervisning utanför klassrummet Om vuxenutbildning och vuxnas studier: en grundbok, s. 277-297

2019

Åsa Mårtensson (2019) Swedish vocational education and training teachers' role in work with WBL Pedagogical concerns and market demands in VET.: Proceedings of the 3rd Crossing Boundaries in VET conference, Vocational Education and Training Network (VETNET), s. 337-341 Vidare till DOI

Publikationer

2022

Åsa Mårtensson (2022) Gör studenten till experten i rummet Använd rummet : högskolepedagogiska metoder för aktiva lärosalar, s. 311-317
Åsa Mårtensson (2022) Creating continuity between school and workplace: VET teachers in-school work to overcome boundaries Journal of Vocational Education and Training, Vol. 74, s. 682-700 Vidare till DOI

2021

Åsa Mårtensson (2021) Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv: en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

Undervisning

Medarbetare