Fotografi av Rasmus Nykvist

Rasmus Nykvist

Biträdande universitetslektor

Min forskning rör främst strategiska processer inom kontext som genomgår institutionella-, regleringsmässiga och teknologiska förändringar. Jag undervisar kurser inom strategi, organisation och forskningsmetodik.

Undervisar och forskar

Strategi, organisation och företagshistoria

Jag undervisar vid LiU inom strategi, entreprenörskap, organisation och forskningsmetodik. Jag är även handledare till masterstudenter. 
Min forskning handlar om hur olika strategiska processer och praktiker utvecklas i ljuset av omvälvande institutionella-, regleringsmässiga och teknologiska förändringar. För att undersöka dessa frågor använder jag mig av företagshistoriska metoder som jag applicerar inom flera olika sektorer och företag.

Kollegor

Organisation