Fotografi av Lars Olbert

Lars Olbert

Universitetsadjunkt

Jag undervisar i finansiering och redovisning. Jag forskar om värderingsmodeller och värderingsfaktorer inom olika branscher. Jag har lång arbetslivserfarenhet som finansanalytiker, portföljförvaltare och inom corporate finance med IPO.

Publikationer

Kollegor

Organisation