Fotografi av Lars Olbert

Lars Olbert

Universitetsadjunkt

Jag undervisar i finansiering och redovisning. Jag forskar om värderingsmodeller och värderingsfaktorer inom olika branscher. Jag har lång arbetslivserfarenhet som finansanalytiker, portföljförvaltare och inom corporate finance med IPO.

Publikationer

2024

Lars Olbert (2024) Industry-specific stock valuation methods - a literature review Journal of Accounting Literature Vidare till DOI
Lars Olbert (2024) Identifying gaps between research results and education Journal of Accounting Education, Vol. 66, s. 100884-100884, Artikel 100884 Vidare till DOI

2023

Lars Olbert (2023) Financial analysts' use of stock valuation models

2022

Lars Olbert (2022) Ökad fokus på risk: inte bara avkastning Dagens Industri

1995

Lars Olbert, Robert Gärtner (1995) Aktievärdering. Shareholder Value Analysis

1994

Lars Olbert (1994) Stock Valuation Methods of Financial Analysts in a Thin Stock Market in Sweden, with Comparisons to the United Kingdom and the United States International Journal of Accounting, Vol. 29, s. 123-135

1993

Lars Olbert (1993) Stock Valuation - the USe of Information Sources and Valuation Methods by Five Categories of Investment Analysts Working Paper Series, Vol. 11, s. 1-15
Lars Olbert (1993) Aktievärdering. En undersökning om finansanalytikers metoder och informationskällor Beta: Scandinavian Journal of Business Research, Vol. 1, s. 12-24

1992

Lars Olbert (1992) Värdering av aktier: finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor
Lars Olbert (1992) Aktiehandboken

1990

Lars Olbert (1990) Aktie ABC. En utförlig ordbok om aktier och optioner

1988

Lars Olbert, Mikael Andersson (1988) Investerarhandboken. Aktier & Optioner

Kollegor

Organisation