lenan50

Lena Högberg

Universitetslektor

Ett organisationsperspektiv är viktigt för att förstå omvandlingen av den svenska välfärdsmodellen. Jag forskar om organisering i samspelet mellan motstridiga institutionella logiker och belyser meningsskapande, entreprenörskap, etnicitet och genus.

Organisering över organisationsgränser för entreprenörskap

Organisering är i stor utsträckning en fråga om samspel mellan organisationer. Det pågår en omvandling av den svenska offentliga sektorn och ett organisationsperspektiv är viktigt för att förstå förändringarna. I ett antal forskningsprojekt belyses organiseringsprocesser ur olika perspektiv, såsom meningsskapande, institutionella logiker, entreprenörskap, etnicitet och genus.

Det svenska samhällets organisering är stadd i förändring. Den offentliga sektorns omfattning och ansvar förändras. Företag och civilsamhälle tar nya former av ansvar i den svenska välfärden. Entreprenörskap har varit politiskt efterfrågat men vad resultatet av förändringarna skulle bli var svårt att förutsäga. Konsekvenserna av olika sätt att organisera i denna omvandlingsprocess är därför viktiga att följa upp. Leder utvecklingen till den mångfald som efterfrågats? Hur utvecklas samspelet mellan aktörer med olika roller, ansvar och sätt att resonera? Det är frågor som jag söker svar på.

I min forskning undersöker jag samspelet mellan organisationer och individer som i sina yrkesroller företräder olika normer och logiker. Jag är särskilt intresserad av förutsättningar för entreprenörskap i spåren av den offentliga sektorns omvandling och de strategier som företagare respektive företrädare för offentliga organisationer utvecklar i relation till varandra. En av studierna belyser företagande inom hemtjänsten i kommuner som valt att organisera sin verksamhet i marknadsform och där mångfald har varit en drivkraft till förändring. Vad innebär förändringarna för olika aktörsgrupper och för samspelet dem emellan?

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Akademiska meriter

  • Ekonomie doktorsexamen 2010, Linköpings universitet.
  • Magisterexamen i företagsekonomi 2004, Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet.

Uppdrag & Undervisning

  • Studierektor för Företagsekonomi och särskilt ansvarig för fristående kurser i Företagsekonomi.
  • Kursansvarig och examinator för uppsatser på avancerad nivå i företagsekonomi, civilekonomprogrammet, internationella civilekonomprogrammet och One Year Master (722A35, 722A36 och 722A42).
  • Ansvarig för kursen Företagsekonomisk metod 722G94 som ges på Civilekonomprogrammet.
  • Undervisar därutöver på kurser inom området organisation och entreprenörskap.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll