Organisering över sektorsgränser för att hantera samhällsutmaningar

Ett organiseringsperspektiv är viktigt för att förstå många av de utmaningar som aktörer av olika slag möter när de försöker samarbeta för att lösa samhällsutmaningar. I ett antal forskningsprojekt belyser vi organiseringsprocesser ur olika perspektiv, såsom tillit och kontroll, samverkan, entreprenörskap, hållbarhet och mångfald.

Jag forskar om samspelet mellan organisationer och individer som i sina yrkesroller företräder olika normer och logiker. Studierna belyser förutsättningar för styrning i termer  av tillit och kontroll i komplexa organisatoriska lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Jag forskar också om entreprenörskap i spåren av den offentliga sektorns omvandling och de strategier som företag respektive företrädare för offentliga organisationer utvecklar i relation till varandra. Studierna belyser bland annat företagande inom hemtjänsten i kommuner som valt att organisera sin verksamhet i marknadsform och där mångfald har varit en drivkraft till förändring. 

Pågående forskning 

Sedan 2011 har jag forskat om sektorsöverskridande organisering i form av olika marknadslösningar, kundvalssystem och partnerskap för att belysa förutsättningar för samverkan. Studierna genomförs i nära samverkan med inblandade aktörer i syfte att lyfta fram olika perspektiv och erfarenheter på de utmaningar som olika organisationsmodeller medför. 

Nyheter

Korta fakta

Akademiska meriter

  • Ekonomie doktorsexamen 2010, Linköpings universitet.
  • Magisterexamen i företagsekonomi 2004, Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet.

Undervisning

  • Kursansvarig för examensarbeten och uppsatser på avancerad nivå i företagsekonomi (722A35, 722A36 och 722A42).  
  • Undervisar i vetenskaplig metod, organisation och entreprenörskap. Uppdragsutbildning för chefer i kommuner. 

Publikationer

2023

2021

2020

2018

2016

2015

2014

2013

Organisation