Fotografi av Lena Högberg

Lena Högberg

Universitetslektor

Forskar om organisering, sektorsöverskridande samverkan och entreprenörskap för att hantera samhälleliga utmaningar inom välfärd, hållbarhet och mångfald. Programansvarig för civilekonomprogrammen.

Organisering och samverkan över sektorsgränser för att hantera samhällsutmaningar

Ett organiseringsperspektiv är viktigt för att förstå många av de utmaningar som aktörer av olika slag möter när de försöker samarbeta för att lösa samhällsutmaningar. I ett antal forskningsprojekt belyser vi organiseringsprocesser ur olika perspektiv, såsom samspelet mellan tillit och kontroll, entreprenörskap, hållbarhet och mångfald.

Samverkan medför en extra komplexitet när organisationer och individer företräder och använder olika logiker. Min forskning handlar om förutsättningar för organisering och styrning i fråga om tillit och kontroll i komplexa organisatoriska lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Jag forskar också om entreprenörskap i spåren av den offentliga sektorns omvandling och de strategier som företag respektive företrädare för offentliga organisationer utvecklar i relation till varandra. Studierna belyser bland annat företagande inom hemtjänsten i kommuner som valt att organisera sin verksamhet i marknadsform och där mångfald har varit en drivkraft till förändring. 

Pågående forskning 

Sedan 2011 har jag forskat om sektorsöverskridande organisering i form av olika marknadslösningar, kundvalssystem och partnerskap för att belysa förutsättningar för samverkan. Studierna genomförs i nära samverkan med inblandade aktörer i syfte att lyfta fram olika perspektiv och erfarenheter på de utmaningar som olika organisationsmodeller medför. 

Nyheter

Korta fakta

Akademiska meriter

  • Ekonomie doktorsexamen 2010, Linköpings universitet.
  • Magisterexamen i företagsekonomi 2004, Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet.

Undervisning

  • Kursansvarig för examensarbeten och uppsatser på avancerad nivå i företagsekonomi (722A35, 722A36 och 722A42).  
  • Undervisar i vetenskaplig metod, organisation och entreprenörskap. Uppdragsutbildning för chefer i kommuner. 

Utbildningsprogrammen

Publikationer

2024

Lena Högberg (2024) Boundary Spanning in Cross-Sector Collaboration: Sensemaking and Framing in a Civil Society Public Partnership Beyond the Crossroads Scandinavian Journal of Public Administration Vidare till DOI

2023

Lena Högberg, Birgitta Sköld (2023) Pockets of Trust in a Landscape of Distrust: Interorganisational Trust and the Challenge of Conflicting Institutional Logics Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 27, s. 7-23 Vidare till DOI
Lena Högberg, Craig Mitchell (2023) Mixed embeddedness and entrepreneurship beyond new venture creation: Opportunity tensions in the case of reregulated public markets International Small Business Journal, Vol. 41, s. 121-151 Vidare till DOI

2021

Lena Högberg, Birgitta Sköld (2021) Tillit, misstro och kontroll i kundvalssystem för hemtjänst

2020

Lena Högberg (2020) Building trust at the Crossroads: Collaborative organising across civil society-public sector borders

2018

Malin Tillmar, Maria Gustavsson, Lena Högberg, Erik Rosell, Louise Svensson (2018) Sektorsöverskridande samverkan: En studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer
Lena Högberg, Birgitta Sköld, Malin Tillmar (2018) Contextualising the coevolution of (dis)trust and control - a longitudinal case study of a public market Journal of Trust Research, Vol. 8, s. 192-219 Vidare till DOI

2016

Lena Högberg, Tobias Schölin, Monder Ram, Trevor Jones (2016) Categorising and labelling entrepreneurs: Business support organisations constructing the Other through prefixes of ethnicity and immigrantship International Small Business Journal, Vol. 34, s. 242-260 Vidare till DOI

2015

Lena Högberg, Elisabeth Sundin, Malin Tillmar (2015) New forms of organization: new ways to organize Sustainable development in organizations: studies on innovative practices, s. 169-184 Vidare till DOI

2014

Elisabeth Sundin, Lena Högberg (2014) Innovative practices in work, organization and re-gional development - problems and prospects: Introduction to the special issue Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 18, s. 3-8

Organisation