Göm menyn

 Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Centrat bedriver forskning och utbildning som behandlar samhällets responsförmåga vid olyckor. Detta inkluderar allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser på såväl lokal som nationell nivå och global nivå. CARERs främsta resurs är de människor som verkar inom centrumbildningen. Då verksamheten är mång- och tvärvetenskaplig samlas här många olika kompetenser och intressen.

Nyheter


Boka in 26 januari för ett spännande möte mellan forskare och praktiker

Banner-framtidens -skadeplats
 

Vi erbjuder en heldag med inspirerande föredrag från samarbetspartner och aktuell forskning. 

Keynote speaker Misse Wester, Dr. i psykologi och gästprofessor vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds universitet, kommer att tala om "Rim och reson inom framtidens skadeplats/krishantering? Utmaningar mellan vilka risker som vi står inför (exempel finanskris, social oro, terrordåd, klimatförändringar) och hur vetenskapen kan bidra till att hantera dessa frågor."
 

Anmäl dig senast 17 januari 2017 till madeleine.nyberg@liu.se , glöm inte att informera om du är i behov av specialkost.

 

För mer info läs här: http://liu.se/forskning/carer/framtidens-skadeplats?l=sv 


 

Uppdatering av rapport kring utredningen om isolyckan i Vålarö

Slutversionen av utredningen om isolyckan i Vålarö finns upplagd under publikationer. Många delar har uppdaterats utifrån tillgång till nya uppgifter. Studien visar på allvarliga behov och stora utmaningar när det gäller samverkande räddningsinsatser men också utvecklingsbehov när det gäller skridskoklubbarnas verksamhet och aktiviteter för bättre issäkerhet hos allmänheten.
Ni finner rapporten i menyn till vänster under "Publikationer" eller genom att klicka på denna länk. 

 

 

 

 

 

 

kontakt

Sofie Pilemalm, föreståndare CARER
Telefon: 013-284051, 0734-613131

Övriga medarbetare

 

senaste nytt

För nyheter och uppdateringar om CARERs verksamhet - anmäl dig här

Följ oss på Twitter och läs "NYHETER" i vänstra menyn!


Sidansvarig: kayvan.y.mojir@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jan 11 15:46:54 CET 2017