Trafikverket satsar på transportekonomi

Linköpings universitet är en av de utförande partnerna i Trafikverkets satsning på transportekonomi. Satsningen ska bidra till framtidens hållbara transporter och får en budget på minst 12 miljoner kronor per år.

Trafik sedd genom backspegelnTrafik Foto: iStock photoTrafikverket önskar flera verktyg och ny kunskap för att kunna bidra till framtidens hållbara transporter. Utförande parter i satsningen inom transportekonomi är LiU, KTH och Örebro universitet, liksom Ramböll, VTI, Sweco och WSP.

Satsningen koordineras från VTI i Stockholm och en första ansökningsomgång har just avslutats.

– Det kom in 34 skisser till ansökningar, efter en första utvärdering kommer ett antal av dem att få skicka in en fullständig ansökan. Förhoppningsvis kommer de första projekten att beviljas i slutet av året, säger Joakim Ekström, lektor vid Avdelningen Kommunikations- och transportsystem, KTS, och LiU:s representant i programrådet.

Forskarna vid KTS är i första hand experter på modellering av trafiksystem och är med i ett par av ansökningarna. Projekten ska utföras i samarbeten mellan flera av huvudutförarna, men även forskare från annat håll kan vara engagerade i projekten.

Forskning

Senaste nytt från LiU