09 december 2019

Linköpings universitet är en av de utförande partnerna i Trafikverkets satsning på transportekonomi. Satsningen ska bidra till framtidens hållbara transporter och får en budget på minst 12 miljoner kronor per år.

Trafik sedd genom backspegelnTrafik Foto: iStock photoTrafikverket önskar flera verktyg och ny kunskap för att kunna bidra till framtidens hållbara transporter. Utförande parter i satsningen inom transportekonomi är LiU, KTH och Örebro universitet, liksom Ramböll, VTI, Sweco och WSP.

Satsningen koordineras från VTI i Stockholm och en första ansökningsomgång har just avslutats.

– Det kom in 34 skisser till ansökningar, efter en första utvärdering kommer ett antal av dem att få skicka in en fullständig ansökan. Förhoppningsvis kommer de första projekten att beviljas i slutet av året, säger Joakim Ekström, lektor vid Avdelningen Kommunikations- och transportsystem, KTS, och LiU:s representant i programrådet.

Forskarna vid KTS är i första hand experter på modellering av trafiksystem och är med i ett par av ansökningarna. Projekten ska utföras i samarbeten mellan flera av huvudutförarna, men även forskare från annat håll kan vara engagerade i projekten.

Forskning

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.