28 februari 2019

Forskare vid Linköpings universitet har tidigare visat att terapi via nätet kan hjälpa personer med aggressivitetsproblem i nära relationer. Nu har forskarna påbörjat en ny studie för att se om personer som behöver hjälp med ilska i allmänhet också kan bli hjälpta via nätet.

Arga människorHar du svårt att hantera din ilska?Att bli arg är i grunden inte är problematiskt och det händer alla då och då. Vissa kan dock uppleva sin ilska som ett bekymmer, om den är intensiv och svår att kontrollera. Långvarig och problematisk ilska är relaterad till en rad hälsoproblem.

– För en del personer kan ilskan leda till negativa konsekvenser för dem själva eller människor i deras närhet. Den nya studien ska undersöka vilka strategier som är bäst för att kunna hantera ilska, säger Hugo Hesser, biträdande professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.

Tillsammans med forskare från Karolinska Institutet ska Hugo Hesser och hans kollegor testa om internetförmedlad KBT (kognitiv beteendeterapi) kan hjälpa personer som upplever att egen ilska skapar problem. Idag forskarna inte vilka som strategier som fungerar bäst, för vem de fungerar och hur de fungerar.

– Det behövs mer forskning för att förbättra de existerande behandlingsformerna. Det här rör en stor grupp människor som lider av ett stigmatiserat problem, säger Hugo Hesser. Forskarna vid Linköpings universitet har tidigare sett att terapi via nätet kan hjälpa personer med aggressivitetsproblem i nära relationer. Studien från 2017 var de bland de första i världen att testa om man via internet-KBT kunde nå och behandla personer som hade problem med aggressivitet i nära relationer. Studiens resultat visade att deltagarnas aggressivitet minskade och deras förmåga att hantera och reglera negativa känslor ökade.

Söker arga deltagare

Till den nya studien söker forskarna nu deltagare. Dessa kommer genom lottning att få olika varianter av KBT för att forskarna ska kunna undersöka vilka strategier som är bäst för att hantera ilska.

– Den nya studien vänder sig till alla som upplever svårkontrollerad ilska och att den leder till lidande och problem i vardagen, säger Hugo Hesser.

 

Info och anmälan:
www.ilskestudien.se

Kontaktpersoner:
Hugo Hesser, biträdande professor Linköpings universitet, e-post: hugo.hesser@liu.se, telefon: 0708-239347
Johan Bjureberg, med dr. Karolinska Institutet, e-post: johan.bjureberg@ki.se, telefon: 073 09 17 112

Tidigare studie: 
Hesser, H., Axelsson, S., Bäcke, V., Engstrand, J., Gustafsson, T., Holmgren, E., et al. (2017). Preventing intimate partner violence via the Internet: A randomized controlled trial of emotion-regulation and conflict-management training for individuals with aggression problems. Clinical Psychology & Psychotherapy, 24(5), 1163–1177. 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man under ett träd.

Så ser vägen till ett förnybart och mer demokratiskt energisystem ut

EU kräver att medlemsländerna ska underlätta för lokal produktion av förnybar energi genom så kallade energigemenskaper. Men i Sverige är systemet uppbyggt så att det motarbetar sådana lösningar, konstaterar forskare från LiU.

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.