28 februari 2019

Forskare vid Linköpings universitet har tidigare visat att terapi via nätet kan hjälpa personer med aggressivitetsproblem i nära relationer. Nu har forskarna påbörjat en ny studie för att se om personer som behöver hjälp med ilska i allmänhet också kan bli hjälpta via nätet.

Arga människorHar du svårt att hantera din ilska?Att bli arg är i grunden inte är problematiskt och det händer alla då och då. Vissa kan dock uppleva sin ilska som ett bekymmer, om den är intensiv och svår att kontrollera. Långvarig och problematisk ilska är relaterad till en rad hälsoproblem.

– För en del personer kan ilskan leda till negativa konsekvenser för dem själva eller människor i deras närhet. Den nya studien ska undersöka vilka strategier som är bäst för att kunna hantera ilska, säger Hugo Hesser, biträdande professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.

Tillsammans med forskare från Karolinska Institutet ska Hugo Hesser och hans kollegor testa om internetförmedlad KBT (kognitiv beteendeterapi) kan hjälpa personer som upplever att egen ilska skapar problem. Idag forskarna inte vilka som strategier som fungerar bäst, för vem de fungerar och hur de fungerar.

– Det behövs mer forskning för att förbättra de existerande behandlingsformerna. Det här rör en stor grupp människor som lider av ett stigmatiserat problem, säger Hugo Hesser. Forskarna vid Linköpings universitet har tidigare sett att terapi via nätet kan hjälpa personer med aggressivitetsproblem i nära relationer. Studien från 2017 var de bland de första i världen att testa om man via internet-KBT kunde nå och behandla personer som hade problem med aggressivitet i nära relationer. Studiens resultat visade att deltagarnas aggressivitet minskade och deras förmåga att hantera och reglera negativa känslor ökade.

Söker arga deltagare

Till den nya studien söker forskarna nu deltagare. Dessa kommer genom lottning att få olika varianter av KBT för att forskarna ska kunna undersöka vilka strategier som är bäst för att hantera ilska.

– Den nya studien vänder sig till alla som upplever svårkontrollerad ilska och att den leder till lidande och problem i vardagen, säger Hugo Hesser.

 

Info och anmälan:
www.ilskestudien.se

Kontaktpersoner:
Hugo Hesser, biträdande professor Linköpings universitet, e-post: hugo.hesser@liu.se, telefon: 0708-239347
Johan Bjureberg, med dr. Karolinska Institutet, e-post: johan.bjureberg@ki.se, telefon: 073 09 17 112

Tidigare studie: 
Hesser, H., Axelsson, S., Bäcke, V., Engstrand, J., Gustafsson, T., Holmgren, E., et al. (2017). Preventing intimate partner violence via the Internet: A randomized controlled trial of emotion-regulation and conflict-management training for individuals with aggression problems. Clinical Psychology & Psychotherapy, 24(5), 1163–1177. 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.