Hjärna, nervsystem och sinnesorgan

Forskningen om nervsystemet har tagit stora kliv på senare år. Vid Linköpings universitet satsar vi bland annat på forskning om beroendesjukdomar, demenssjukdomar och hörselsjukdomar.

 
Forskningen om nervsystemet har tagit stora kliv på senare år. Det är idag klarlagt hur signalsubstanser och mottagarämnen i olika delar av hjärnan bidrar till att stimulera eller hämma att signaler förs vidare. Den nya molekylärbiologin, nya avbildningstekniker och operationsmetoder har radikalt ökat möjligheterna att förstå och åtgärda skador och sjukdomar i nervsystemet.Vid Linköpings universitet satsar vi bland annat på forskning om beroendesjukdomar, demenssjukdomar och hörselsjukdomar.

Se molekylrörelserna som gör att vi tänker

LiU-forskarnas arbete är en viktig pusselbit i strävan att utveckla substanser mot förhöjd elektrisk retbarhet, vilket förhoppningsvis kan leda till läkemedel mot epilepsi och hjärtarytmi.

Forskning

Forskningscentrum

Nyheter

Föreläsning: Febrig och deppig

Hur svarar hjärnan på inflammation?

Vid inflammation utlöser hjärnan ett antal symtom som feber, olustkänslor och aptitlöshet. Dessa symtom kan vara jobbiga vid influensa eller förkylning men är ett ännu större problem vid kroniska inflammatoriska sjukdomar. Senare tids forskning har gjort att vi fått en klarare bild av hur immunsystemet kan styra hjärnan och utlösa inflammationssymtom. Från föreläsningsserien "Forskning i framkant".