Hjärna, nervsystem och sinnesorgan

Forskningen om nervsystemet har tagit stora kliv på senare år. Vid Linköpings universitet satsar vi bland annat på forskning om beroendesjukdomar, demenssjukdomar och hörselsjukdomar.

 
Forskningen om nervsystemet har tagit stora kliv på senare år. Det är idag klarlagt hur signalsubstanser och mottagarämnen i olika delar av hjärnan bidrar till att stimulera eller hämma att signaler förs vidare. Den nya molekylärbiologin, nya avbildningstekniker och operationsmetoder har radikalt ökat möjligheterna att förstå och åtgärda skador och sjukdomar i nervsystemet.Vid Linköpings universitet satsar vi bland annat på forskning om beroendesjukdomar, demenssjukdomar och hörselsjukdomar.

Se molekylrörelserna som gör att vi tänker

Video

LiU-forskarnas arbete är en viktig pusselbit i strävan att utveckla substanser mot förhöjd elektrisk retbarhet, vilket förhoppningsvis kan leda till läkemedel mot epilepsi och hjärtarytmi.

Forskning

Proteiner med UV-ljus

PAINOMICS® Research Group

Vi forskar om molekylär smärta. Vi vill förstå och mäta de komplexa nätverk av cellulära och molekylära händelser i kroppen som är aktiverade vid olika smärttillstånd.

Klinisk och experimentell hörselforskning

Vår forskning handlar om hur hörselorganet "översätter" ljud till elektriska signaler. Denna omvandling, som har grundläggande betydelse för hörselförmågan, beror av små utskott, stereocilier, på innerörats sinnesceller.

En närbild på maskrosfön mot svart bakgrund.

Epistemologi och post-Covid

Pandemin har påverkat oss alla, men vissa mer än andra. För dem som lider av post-Covid är den kvardröjande effekten särskilt påtaglig. Tvärvetenskaplig forskning behövs för att förstå denna nya hälsoutmaning.

Forskningscentrum

Nyheter

Närbild på en bebismage.

Autism och adhd kopplas till störd tarmflora mycket tidigt i livet

Störningar i bakteriefloran i tarmen under de första levnadsåren är kopplat till diagnoser som autism och ADHD senare i livet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid University of Florida och Linköpings universitet.

porträtt av leende kvinna.

Med smärta som drivkraft - från flykting till professor

Efter en uppväxt präglad av flykt kom Bijar Ghafouri till en plats där hon kunde stanna. I dag är hon professor och forskar om långvarig smärta. – I Sverige fanns möjligheter att utbilda mig till det jag ville. Ålder eller kön spelade ingen roll.

Pierre Hakizimana.

Så kan örat meddela hjärnan om hörseln skadats

Vad händer i örat när hörseln försämras av skadligt ljud? En studie från LiU visar att en signal från hörselorganet, vars exakta roll varit oklar i årtionden, antagligen ger hjärnan information om huruvida örat fungerar som det ska eller inte.

Föreläsning: Febrig och deppig

Hur svarar hjärnan på inflammation?

Vid inflammation utlöser hjärnan ett antal symtom som feber, olustkänslor och aptitlöshet. Dessa symtom kan vara jobbiga vid influensa eller förkylning men är ett ännu större problem vid kroniska inflammatoriska sjukdomar. Senare tids forskning har gjort att vi fått en klarare bild av hur immunsystemet kan styra hjärnan och utlösa inflammationssymtom. Från föreläsningsserien "Forskning i framkant".