Hjärna, nervsystem och sinnesorgan

Forskningen om nervsystemet har tagit stora kliv på senare år. Vid Linköpings universitet satsar vi bland annat på forskning om beroendesjukdomar, demenssjukdomar och hörselsjukdomar.

 
Forskningen om nervsystemet har tagit stora kliv på senare år. Det är idag klarlagt hur signalsubstanser och mottagarämnen i olika delar av hjärnan bidrar till att stimulera eller hämma att signaler förs vidare. Den nya molekylärbiologin, nya avbildningstekniker och operationsmetoder har radikalt ökat möjligheterna att förstå och åtgärda skador och sjukdomar i nervsystemet.Vid Linköpings universitet satsar vi bland annat på forskning om beroendesjukdomar, demenssjukdomar och hörselsjukdomar.

Se molekylrörelserna som gör att vi tänker

Video

LiU-forskarnas arbete är en viktig pusselbit i strävan att utveckla substanser mot förhöjd elektrisk retbarhet, vilket förhoppningsvis kan leda till läkemedel mot epilepsi och hjärtarytmi.

Forskning

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV  bedriver tvärvetenskaplig forskning inom gränsområdet medicin/biologi och teknik för att lösa morgondagens kliniska frågeställningar.

sjukhuspersonal behandlar patient

Forskningsgruppen för sköra, svårt sjuka patienter

En forskargrupp sitter på en bänk vid Campus US i Linköping.

Enheten för unga överlevare

Vår forskning syftar till att bättre förstå utvecklingen hos barn som varit svårt sjuka tidigt i livet. Vidare också att utveckla och studera interventioner som på lång sikt ökar barnens funktion i vardagen.

Forskningscentrum

Nyheter

Pierre Hakizimana.

Så kan örat meddela hjärnan om hörseln skadats

Vad händer i örat när hörseln försämras av skadligt ljud? En studie från LiU visar att en signal från hörselorganet, vars exakta roll varit oklar i årtionden, antagligen ger hjärnan information om huruvida örat fungerar som det ska eller inte.

Närbild på öga.

Europeisk satsning på forskning om hornhinnesjukdomar

Forskare vid LiU deltar i den största europeiska satsningen hittills på forskning om sjukdomar i hornhinnan. Målet är att hitta behandlingar som återställer synen hos personer med svåra och ovanliga ögonsjukdomar.

Morrisons forskargrupp vid CSAN.

Hjärnan reagerar olika på beröring beroende på sammanhang

Beröring av en annan människa kan höja nivåerna av ”må bra”-hormonet oxytocin. Men sammanhanget spelar stor roll. Situationen påverkar inte bara oxytocinnivån i stunden, utan också senare, visar LiU-forskare.

Föreläsning: Febrig och deppig

Hur svarar hjärnan på inflammation?

Vid inflammation utlöser hjärnan ett antal symtom som feber, olustkänslor och aptitlöshet. Dessa symtom kan vara jobbiga vid influensa eller förkylning men är ett ännu större problem vid kroniska inflammatoriska sjukdomar. Senare tids forskning har gjort att vi fått en klarare bild av hur immunsystemet kan styra hjärnan och utlösa inflammationssymtom. Från föreläsningsserien "Forskning i framkant".