09 juni 2020

Covid-19 har på många sätt förändrat tillvaron för oss. Månader av få sociala kontakter och förändrade rutiner kan orsaka nedstämdhet, oro eller ensamhet, eller förvärra problem man redan har. Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram en behandling speciellt utformad för individer som gått igenom en samhällskris.

Internetbaserad KBT för patienter med IKSIT Patient- och samhällsnytta av guidad internetbaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med icke-kardiell bröstsmärta hocus-focus

– Sommaren brukar vara en tid då människor generellt mår lite bättre. Men i år har vi fått signaler om att det inte är så. Det är en ny situation vi ser nu, säger Gerhard Andersson, psykolog och professor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Foto Anna Nilsen

Gerhard Andersson har i många år både forskat om psykologisk behandling via nätet, så kallad internetterapi. Nu har han tillsammans med kollegor utarbetat en kognitiv beteendeterapi (kbt) som riktar sig till personer vars psykiska hälsa påverkats under pandemin. Till skillnad från de tidigare behandlingarna, som exempelvis handlat om panikångest, tror han att det här individanpassade behandlingsprogrammet kan fånga upp en grupp som sällan, eller aldrig, har sökt sig till vården.

– Covid-19 har drabbat oss alla på något sätt. Kanske även dem som normalt inte brukar må dåligt. För många har det fått ekonomiska konsekvenser, inte minst för egenföretagare, och stress över ekonomi kan ju göra att man mår dåligt, säger Gerhard Andersson.

Kontakt med psykolog via nätet

Behandlingen, som pågår under sju veckor, bygger på etablerade behandlingar som tagits fram av forskare och psykologer vid Linköpings universitet. Under de veckorna får deltagarna individuell vägledning av en psykolog, texter att läsa och uppgifter att pröva i vardagen. Målet är att hjälpa deltagarna att hantera negativa tanka och ångest samt att öka livskvaliteten.

– Det kan röra sig om att vägleda deltagarna så att de kommer igång igen med det de brukade uppskatta innan de började må dåligt. Samtidigt måste vi tänka på situationen i samhället nu. Var det brottning kan det vara svårt att lösa just nu, men gillar man rörelse så kan man ju hitta alternativa sätt. Det viktiga är att få nya perspektiv och lära sig identifiera när man är på fel spår och hamnar i negativa tankemönster, säger Gerhard Andersson.

Behandlingen kommer att studeras i forskning

Behandlingen utgör samtidigt ett underlag för forskarna för att ta reda på hur människor mår under den här extraordinära tiden. Det möjliggör att behandlingen kan vara kostnadsfri. I studien är dessutom alla som deltar avidenfierade.

– Syftet med vår studie är att undersöka om exempelvis livskvaliteten ökar för de som får behandlingen. Vi vill veta i vilken utsträckning en speciellt anpassad behandling hjälper. I det här fallet en behandling anpassad för den situationen vi befinner oss i och de problem som kan uppstå i samband med exempelvis förluster och oro för framtiden.

Under tidsperioden med covid-19 har mycket av människors sociala kontakter bytts ut mot kontakt via datorn. Kan detta påverka människors inställning till behandlingen?

– Vi har lång erfarenhet av lyckade behandlingar med internet-kbt. Men, det finns absolut en viss risk för att folk är digitalt trötta och att det tar emot lite att delta. Å andra tar ju människor med sig telefonen vart de än går idag, så här finns chansen att få hjälp att må bättre, i sin egen trädgård. Behandlingsprogrammet ger råd via modern teknik men själva förändringen sker i livet och inte framför datorn.

Fakta:
Behandlingen, CoronaCope, kan sökas av den som fyllt 18 år. Deltagande i studien är kostnadsfritt, kräver inga besök, och den pågår under sju veckor. Under denna tid erbjuds personlig vägledning. Läs mer på https://www.iterapi.se/sites/coronacope/
Alternativt www.coronacope.se

Kontakt

Relaterat innehåll

Porträttbild av professor Gustav Tinghög.

Känslorna besegrar oftast förnuftet vid prioriteringar i vården

Känslorna tenderar att ta överhanden vid beslut i sjukvården. Det visar en studie vid Linköpings universitet. Det kan förklara varför det är så trögt att få till ett effektivt resursutnyttjande inom vården, menar forskarna.

Man som hoppar stavhopp mot blå himmel.

Nytt forskningsprojekt för trygg elitidrott

Hur utbrett är problemet med trakasserier, tystnadskulturer och övergrepp inom svensk idrott? Svaret är att ingen vet. Men ett nytt forskningsprojekt vid LiU ska nu försöka ta reda på det och sedan föreslå konkreta åtgärder mot problemen.

Carolina Lundqvist.

Svårt men viktigt om elitidrottares psykiska hälsa

Debatten om elitidrottares mentala hälsa är viktig. Stigmat kring psykisk ohälsa måste minska och alla ska få hjälp för att kunna vara friska. Men det är också viktigt att definiera begreppen – vad är sjukdom och vad är fullt normala reaktioner?

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.