09 juni 2020

Covid-19 har på många sätt förändrat tillvaron för oss. Månader av få sociala kontakter och förändrade rutiner kan orsaka nedstämdhet, oro eller ensamhet, eller förvärra problem man redan har. Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram en behandling speciellt utformad för individer som gått igenom en samhällskris.

Internetbaserad KBT för patienter med IKSIT
Patient- och samhällsnytta av guidad internetbaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med icke-kardiell bröstsmärta hocus-focus

– Sommaren brukar vara en tid då människor generellt mår lite bättre. Men i år har vi fått signaler om att det inte är så. Det är en ny situation vi ser nu, säger Gerhard Andersson, psykolog och professor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Foto Anna Nilsen

Gerhard Andersson har i många år både forskat om psykologisk behandling via nätet, så kallad internetterapi. Nu har han tillsammans med kollegor utarbetat en kognitiv beteendeterapi (kbt) som riktar sig till personer vars psykiska hälsa påverkats under pandemin. Till skillnad från de tidigare behandlingarna, som exempelvis handlat om panikångest, tror han att det här individanpassade behandlingsprogrammet kan fånga upp en grupp som sällan, eller aldrig, har sökt sig till vården.

– Covid-19 har drabbat oss alla på något sätt. Kanske även dem som normalt inte brukar må dåligt. För många har det fått ekonomiska konsekvenser, inte minst för egenföretagare, och stress över ekonomi kan ju göra att man mår dåligt, säger Gerhard Andersson.

Kontakt med psykolog via nätet

Behandlingen, som pågår under sju veckor, bygger på etablerade behandlingar som tagits fram av forskare och psykologer vid Linköpings universitet. Under de veckorna får deltagarna individuell vägledning av en psykolog, texter att läsa och uppgifter att pröva i vardagen. Målet är att hjälpa deltagarna att hantera negativa tanka och ångest samt att öka livskvaliteten.

– Det kan röra sig om att vägleda deltagarna så att de kommer igång igen med det de brukade uppskatta innan de började må dåligt. Samtidigt måste vi tänka på situationen i samhället nu. Var det brottning kan det vara svårt att lösa just nu, men gillar man rörelse så kan man ju hitta alternativa sätt. Det viktiga är att få nya perspektiv och lära sig identifiera när man är på fel spår och hamnar i negativa tankemönster, säger Gerhard Andersson.

Behandlingen kommer att studeras i forskning

Behandlingen utgör samtidigt ett underlag för forskarna för att ta reda på hur människor mår under den här extraordinära tiden. Det möjliggör att behandlingen kan vara kostnadsfri. I studien är dessutom alla som deltar avidenfierade.

– Syftet med vår studie är att undersöka om exempelvis livskvaliteten ökar för de som får behandlingen. Vi vill veta i vilken utsträckning en speciellt anpassad behandling hjälper. I det här fallet en behandling anpassad för den situationen vi befinner oss i och de problem som kan uppstå i samband med exempelvis förluster och oro för framtiden.

Under tidsperioden med covid-19 har mycket av människors sociala kontakter bytts ut mot kontakt via datorn. Kan detta påverka människors inställning till behandlingen?

– Vi har lång erfarenhet av lyckade behandlingar med internet-kbt. Men, det finns absolut en viss risk för att folk är digitalt trötta och att det tar emot lite att delta. Å andra tar ju människor med sig telefonen vart de än går idag, så här finns chansen att få hjälp att må bättre, i sin egen trädgård. Behandlingsprogrammet ger råd via modern teknik men själva förändringen sker i livet och inte framför datorn.

Fakta:
Behandlingen, CoronaCope, kan sökas av den som fyllt 18 år. Deltagande i studien är kostnadsfritt, kräver inga besök, och den pågår under sju veckor. Under denna tid erbjuds personlig vägledning. Läs mer på https://www.iterapi.se/sites/coronacope/
Alternativt www.coronacope.se

Kontakt

Relaterat innehåll

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Gerhard Andersson på sitt kontor.

Forskning ska hjälpa oss att hålla våra nyårslöften

Förra året gav professor Gerhard Andersson sig själv i nyårslöfte att regelbundet åka skateboard. Nu drar han igång en forskningsstudie för att undersöka vad som kan få oss att hålla det vi lovar vid tolvslaget.

Porträttbild av professor Gustav Tinghög.

Känslorna besegrar oftast förnuftet vid prioriteringar i vården

Känslorna tenderar att ta överhanden vid beslut i sjukvården. Det visar en studie vid Linköpings universitet. Det kan förklara varför det är så trögt att få till ett effektivt resursutnyttjande inom vården, menar forskarna.

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.