Leonard Ngaosuvan

Universitetslektor

Forskning

Min forskning berör människans tänkande, och utveckling av strategier inom familjerätt och LVU-ärenden. Jag är intresserad av kognition, motivation respektive utredningsmetodologi inom socialtjänsten. Jag är också nyfiken på begreppsutredning och hur människor tänker om rättigheter, lagar och principer, och hur socialtjänstens medarbetare resonerar kring risk och riskbedömning.

Andra forskningsintressen berör psykologiska aspekter av depression, motiv till självmord, upplevelser av partnervåldsberättelser, tankefel, motivation och minne. 

Publikationer

Forskningsmiljö